Flex Manager
21195 interim professionals
21195 professionals

 Select

Find similar resumes

Interim Project- en facility manager

Interim Project- en facility manager

Werkervaring interimmanager

Juni 2012-heden: Eigenaar Interim Management: Bureau voor interim Management, Coaching & Training.

Opdrachten:
Oktober 2013-heden: Waarborgfonds Sociale Woningbouw te Hilversum. Opdrachten:
• Het verzorgen van de Uitbesteding van de facilitaire dienst aan Eurest Services
• Doorlichting inkoop
• Aanhuur extra kantoorruimte, inrichting en operationalisering.
• Dagelijkse verantwoordelijkheid voor facility management

Oktober 2013-april 2015: ROC Rijn & IJssel 1500 mdw en 15.000 studenten in Arnhem en omgeving. Opdrachten:
• verantwoordelijk voor het project “Professioneel Dichtbij” wat geresulteerd heeft in een nieuwe organisatiestructuur en nieuwe werkwijze. (strategisch)
• Verantwoordelijk voor uitfasering chipknip van alle 40 locaties van Rijn & IJssel (project)
• Verantwoordelijk op operationeel en tactisch niveau voor 9 scholen op het gebied van facility management. (operationeel)

Juni 2012- juli 2013: Stichting Rijnbrinkgroep (RBG), Overijsselse Bibliotheek Dienst en Biblioservice Gelderland; (deze drie organisaties zijn faciliterend aan lokale bibliotheken in Gelderland en Overijssel)

De volgende opdrachten:
• Introductie en implementatie van Het Nieuwe werken. (facilitair, HRM en ICT) Resultaten: bewustwordingsproces op gang gebracht, Inrichtingsplan ontworpen, ICT infra ontworpen en uitgerold, trainingen HNW gestart.
• Herstructurering en herstarten project implementatie ERP&HRM pakket AFAS. Resultaat:
o Per 1 juli zijn 600 medewerkers overgezet naar het nieuwe AFAS ERP-systeem.
• Opstarten van nieuwe stichtingen. Resultaat: 2 stichtingen zijn opgericht.
• Het starten van de Volksuniversiteit Stedendriehoek Enschede, Deventer Apeldoorn. Resultaat: onder de vlag van Rijnbrinkgroep is nu een nieuwe volksuniversiteit ontstaan.
• Herijking van project Retailconcept bibliotheken; Project opnieuw gedefinieerd, projectplan geschreven. Resultaten: Retailconcept is nu verankerd binnen de organisatie en de verantwoordelijkheid is ondergebracht bij nieuwe Retailmanager.

Vast dienstverband:
November 2007-april 2012; Business Universiteit Nyenrode als Director facility Services, en lid van het Senior Management team.

Verantwoordelijkheden:
Landgoed, 2 hotels met totaal 100 kamers, zalencomplex 45 zalen, Campus 300 kamers, 24 monumenten waaronder het kasteel en Mensa.


Aan te sturen afdelingen:
Events & Sales, Housing & Services, service desk, Estate Services en Technical Services.

Verantwoordelijkheden:
• Strategisch huisvestingsplan
• Dienstverlening richting klanten (gem. 600 gasten per dag)
• Catering op het gehele landgoed
• dienstverleningsconcept voor alle facetten van klantbeleving.
• Integraal estate management; bouwkunde, services & hospitality
• Voor gehele organisatie verantwoordelijk voor duurzaamheidsbeleid (o.a. het behalen van de green key certificering voor de hotels en de conferentielocaties.)

Bereikte resultaten
• Verbetering doorgevoerd in dienstverlening facilitair bedrijf d.m.v. opleiding leidinggevenden, opleiding medewerkers, herstructurering FB.
• Renovaties uitgevoerd van studentencampus, Koetshuis en fundering van kasteel. Tevens upgrade van hotel.
• Ontwikkeling van concept one-stop-shopping voor Events & Sales.
• Ontwikkeling en realisatie van de Lean-trainings- “factory” op het landgoed van Nyenrode.

Juni 2010-juni 2011; Naast functie als Director FM tevens waarnemend Director HR;
bereikte resultaten:
• ontwikkeling en implementatie van nieuw beoordelingssysteem om functioneren van medewerkers en organisatie te evalueren en te waarderen.
• Herstructurering van afdeling HR.
• Ondersteuning als lid van senior-MT van de Rector Magnificus bij het doorvoeren van een reorganisatie.

Binnen Nyenrode regelmatig opgetreden als gastdocent in executive- en MBA programma’s.

November 2004- augustus 2007; Stichting Antaris als manager facilitair bedrijf. Antaris heeft in totaal 1000 medewerkers verspreid over 3 intramurale instellingen en 5 kleinschalige voorzieningen. Het Facilitair Bedrijf omvat totaal 89 ft ingevuld door 140 medewerkers.
Mijn doelstelling was het upgraden van het facilitair bedrijf en klaar maken voor de extramurale markt. Per 1 februari 2007 heeft de juridische fusie plaats gevonden met Stichting Fontis en Stichting Amstelrade onder de naam Osira Groep

Bereikte resultaten:
• Ontwikkeling van nieuwe visie voor het facilitair bedrijf t.b.v. Osira Groep
• Overname van project Bouw, oplevering en ingebruikname van nieuw Verpleeghuis inclusief 8 groepswoningen, opnieuw project gedefinieerd en opgelijnd.
• Innovatieve zorgdomotica is geïmplementeerd in het nieuwe Verpleeghuis
• Financiële afronding van nieuwbouwproject verpleeghuis (tekort teruggebracht van 3 miljoen) naar 2 ton)
• Transitie gemaakt van reactieve dienstverlening naar pro-actieve klantgerichte dienstverlening
• Twee nieuwe restaurants gestart in nieuw ontwikkelde ontmoetingscentra in de wijk
• Voorbereiding en begeleiding gerealiseerd van integratie van de facilitair Bedrijven van de 3 fusieorganisaties

februari 2004- oktober 2004; Stichting Ijlanden als manager facilitaire zaken. Non-profitorganisatie voor gehandicaptenzorg. In totaal 40 locaties waaronder kleinere- en grote locaties; van een persoonshuishouden tot 3 volledige intramurale settings. De totale organisatie bestaande uit ongeveer 750 medewerkers draagt zorg voor 1200 cliënten.

2000 –2003; Rabobank Amsterdam en Omstreken. Deze organisatie heeft nu in totaal 27 locaties in en rond Amsterdam waaronder 2 hoofdkantoren.
Functie: Unitmanager facilitair bedrijf

Bereikte resultaten:
o Realisatie van renovatie en in gebruikname van 2e hoofdkantoor in Diemen. (bouwbudget 5 milj.)
o In de markt zetten van 13 gesloten bankkantoren
o Zoekopdracht voor nieuwe locatie in Amsterdam voor 350 medewerkers.
o Aanhuur van pand in de Mondriaantoren, inbouwpakket ontwikkeld en gereed gemaakt, verhuizing van alle 350 medewerkers inclusief ICT.
o Afstoting panden in Diemen.
o Retendering van schoonmaakonderhoudscontract en beveiligingscontract
o Diverse verbouwingen van bankgebouwen. (Dam, Ferdinand bolstr. Etc)

1995-2000 Zorggroep Almere in Zorggroep Noord
Functie: facilitair manager van Zorggroep Noord
Functie-inhoud:
• Verantwoordelijk voor facility management voor een verzorgingshuis en 8 gezondheidscentra voor zowel operationele als wel beleidsmatige onderwerpen
• Mede opsteller van het facilitair beleid voor gehele zorggroep
• Als MT-lid van verzorgingshuis De Kiekendief mede beleidsmaker voor het algemeen beleid
• MT-lid van Zorggroep-Noord
• 8 maanden waarnemend directeur; verantwoordelijk voor zowel zorg, alswel facilitair.

Augustus 1991-1995 Van Hecke catering BV te Rotterdam
Functie: Cateringmanager eerste 2 jaar bij Dienst Landbouwkundig onderzoek in Wageningen, daarna bij het RIVM in Bildthoven.

Opleiding interimmanager

2015: Prince2 Foudation & Pactitioner
2012: Masterclass Social Corporate Sustainability at Nyenrode Business Universiteit
2010: Masterclass New Leadership Nyenrode Business Universiteit

Aug 2002-aug 2007: Vijfjarige HBO-opleiding psychosynthese aan instituut voor psychosynthese te Utrecht, studierichting Mens & organisatie.
Diploma: 2007

1985-1991 Opleiding voor facility management aan Hogeschool Diedenoort te Wageningen. Hbo-opleiding voor management en adviesfuncties in de zakelijke dienstverlening.
Afgestudeerd: februari 1991

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ervaren ondernemende manager die de brug vormt tussen mens, organisatie en profit. Is in staat out of the box te denken en naadloos te schakelen tussen strategie, tactiek en operatie. Hoofd, hart en handen zijn het credo.

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels goed
Frans matig

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here