Flex Manager
21195 interim professionals
21195 professionals

 Select

Find similar resumes

interim manager

interim manager

Werkervaring interimmanager

Werkervaring
april 2003- heden
Eerste graads scheikunde rijnlands lyceum sassenheim
-team building
-klassemanagment
-mentor
- Invoering inhoudelijke projectcyclussen (JETNET)
augustus 2002-augustus 2003
Beleidsonderzoeker bij IOO bv (onderdeel EIM-groep)
-Bekostingsonderzoeken bij de publieke sector
-Ontwikkeling van financiƫle analyse-instrumenten voor lagere overheden
-Ontwikkeling van monitoren voor bedrijfsanalyse
-Ontwikkelen van kengetallen en prestatie-indicatoren
-Ontwikkelen van management systemen en implementatie daarvan (balanced-score modellen)
-Offerte en tenders schrijven op het gebied van overheidsuitgaven

Januari 2002- augustus 2002
Stedelijk gymnasium, Schiedam
Leraar Scheikunde/Natuurkunde
-Lesgeven aan leerlingen 3,4,5,6 gymnasium
-Het geven van practica
-Ontwikkeling en overleg leermethoden
-Motiveren en stimuleren leerlingen
- Eind examen methoden aanpassen aan regelgeving

September 2001 - december 2001:
Grotius College, Delft
Leraar scheikunde
- Lesgeven aan leerlingen klas 3 Mavo/Havo/Vwo, 4 Havo/Vwo
- Het geven van practica
- Ontwikkeling en overleg leermethoden
- Motiveren en stimuleren van leerlingen

Augustus 2000 - heden
Heilig b.v., Alkmaar
Procesontwerper (freelance)
- Op aanvraag ontwerpen van (nieuwe) mechanische scheidingsprocessen
- Berekenen van scheidingsinstallaties tegen optimale kostprijs
- Bijhouden marktontwikkeling voor zandscheiding
- Signaleren van trends in scheidingstechnologie

Oktober 1999 - Augustus 2000:
Smals b.v., Cuijk
Projectmedewerker
- Herontwerp van het watercircuit van de grindverwerkingsinstallatie
- Ontwerp van installatie opnieuw doorrekenen
- Nuttige toepassingen voor reststromen (breekstof, hout, diverse slib en zandgradaties)
- Tijdspadplanning van het nieuwe ontwerp
- Onderzoek naar alternatieven voor houtscheiding
- Implementatie van nieuwe scheidingstechnieken
- Strategie bepaling in samenspraak met directie

Januari 1999 - Juli 1999
Populier Lyceum, Den Haag
Leraar wiskunde
-Lesgeven aan klassen 1, 2 Havo, 3 Vwo
-Lesgeven
-Leermethode volgen

September 1998 tot heden
Kades, Den Haag
Leraar scheikunde
-Lesgeven in kleine groepjes (4,5 Havo en 5,6 Vwo) voor het staatsexamen scheikunde
-Leerstof in aangepaste vorm aanbieden zodat een 1 jaars opleiding scheikunde mogelijk is
-Pedagogisch werk met speciale leerlingen
-Intensief overleg over de manier van lesgeven en aanpak van leerlingen

September 1998 - Januari 1999
Grotius college, Delft
Leraar scheikunde
-Lesgeven aan klas 2,3 mavo
-Het geven van practica
-Motiveren van leerlingen

April 1993 - Juli 1998
Technische Universiteit, Delft
Onderzoek en oriƫntatie op het gebied van bodemreiniging
-Dataverzameling d.m.v derde-geldstroom-onderzoek
-Bijhouden van de literatuur
-Geven van college (bodemreiniging, reststromen)
-Het geven van de practika scheidingstechnologie en mineralogie
-Het verzorgen van voordrachten
-Het schrijven van publikaties in internationale tijdschriften
-Onderhouden van contacten met andere universiteiten en bedrijven
-Kopen van nieuwe scheidingsapparatuur
-Schrijven van een proefschrift met als titel: Characterization of heavy metals in soils using magnetic separation

Van 12-1988 tot 8- 1990
Cebeco, rotterdam
Projectleider voor ontwikkeling en implementatie van snelle analyses voor meststof
-Onderzoek naar snelle analyse methoden voor mest en hergebruik van mest
-Ontwikkeling geautomatiseerde metingen en administratie voor mestanalyses
-Contacten met leveranciers van meet apparatuur
-Opleiden personeel voor de uitvoering van metingen


Opleiding interimmanager

Onderwijs/opleidingen
2003-2004: eerste graads scheikunde ICLON leiden
1993-1999: promotie delft
1990-1993: Doctoraal Geochemie, Universiteit Utrecht
1982-1988 HLO analytische chemie Hogeschool Utrecht


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Snel inzien en doorzien van essentiele factoren die spelen in bedrijfs of technische processen

Talenkennis interimmanager

plannen, coordineren, opdrachten verstrekken, plannen, essentie analyse

Overig

Computers

PC systemen assembler (z-80), windows95/98/2000/nt
acces, ms-word, qpro, excel, office2000, powerdocs
geostat, surfer, mintech, aquatech,
matcad, sysstat, spss, geoeas,wp, sass
havard graphics, lablink, labtech, maple

Unix systemen varian 200 mhz NMR, pltmg,
sychnotron, Jeol 8600, GIS

Netwerken internet, Novell, Windows NT

Hardware reparaties aanlegen netwerk


 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here