Flex Manager
21195 interim professionals
21195 professionals

 Select

Find similar resumes

Directeur/manager

Directeur/manager

Werkervaring interimmanager

M
1988-1989 Onderzoek publieke private partnership (VNO);

1989-1992 Manager Post Academisch Onderwijs, Personeel & Organisatie a.i.
( Universiteit Leiden), opzetten, ontwikkelen en organiseren van het cursusaanbod op het gebied van P&O.

1992-1997 Zakelijk leider Instituut voor de Lerarenopleiding a.i. ( Universiteit
Amsterdam),opzetten personeelsbeleid, financiën, automatisering;
Coördinator audit instituut Lerarenopleiding;
Projectleider invoering plannings- en controlesysteem ( Universiteit
Amsterdam);
Manager a.i. Instituut voor Toegepaste Taalkundige
anderstaligen (reddingsplan, herstructurering, strategisch personeelsbeleid communicatieplan).

1997-2000 Directeur Sportbedrijf a.i. ( gemeente Leiden) (reorganiseren organisatie, opzetten personeelsbeleid, verbeteren klantgerichtheid, opstellen strategisch beleid, automatisering)

Projectassistent Welters verzelfstandiging
Dienst Omroepbijdragen ( onderdeel personeel en organisatie).


2000-2002 Adviseur gemeente Voorschoten;
Adviseur gemeente Druten;
Organisatie adviseur Nederlandse Maatschappij tot bevordering der
Tandheelkunde.

2002-heden Selectie interim managers voor gemeenten, scholen en gesubsidieerde
instellingen;
Ontwikkelen Management Development programma;
Co- projectleiding met de heer Welters ( mogelijkheden lokale
Omroep; reclame markt ORN;internationaal instituut voor
de dans; voorbereiding samenwerking/ fusie tussen omroepen;
financiering Uit in Brabant.nl,;begrotingsadvies VOB;
doorlichting van een instelling op het gebied van culturele
manifestaties; integratieproject Roma’s in Tsjechië; evaluatie
ETV ).


Opleiding interimmanager

00-04 Diverse cursussen i.h.k.v. opleidingsprogramma Het Bureau interim!
Jan. 04 Northenge, Interne INK-auditor.
Dec.03 Sales Activity Management
Febr. 01 Mansal, Verkooptraining
Mei ‘96 Euroforum/KPMG, Eindhoven, Up-Date Bestuurlijk Informatieverzorging en Administratieve Organisatie
Sept. ‘94 Nive, ‘s-Gravenhage, Financieel Management, in hoofdzaak: Planning & Control.
Mei ‘91 Post Academisch Onderwijs Personeel & Organisatie, Organiseren en Veranderen, o.l.v. dr. J.J. Boonstra e.v.a.
Okt. ‘90 IDMK, Utrecht, Succesvolle mailingen ontwikkelen (Direct Mailing), door prof. dr Vögele.
Dec. ‘89 Post Academisch Onderwijs Communicatie, Boodschap en Ontvanger, o.l.v. prof. dr C.M.J. van Woerkum e.v.a.
Mei ‘89 NIMA, Utrecht, NIMA-A, marketing (oude stijl).
Okt.’ 88 De Baak, Noordwijk, Assistant to the Manager, management opleiding.
Febr. ‘88 Universiteit van Nijmegen, Nijmegen, Geschiedenis, relevant bijvak: organisatie sociologie.
Aug. ‘80 Lerarenopleiding, Nederlands, Geschiedenis en Maatschappijleer. Interstudie, Nijmegen
Juni ’74 HAVO, Rijksscholengemeenschap ‘Hamaland’ Winterswijk.


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Veelzijdige, doelgerichte en aimabele manager met oog voor mensen. Ondernemend en contactueel vaardig. Combineert inhoudelijkheid met praktisch aanpak. Kan gemakkelijk schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau. Is uit op draagvlak en commitment. Heeft oog voor knelpunten in de organisaties, maar houdt altijd oog voor de hoofdzaken. Kan op verschillende niveaus communiceren en samenwerken.
Ervaring: Strategisch, visionair, ondernemend, enthousiasmerend. Management, leidinggeven, verandermanagement. Private en Publieke sector.


Talenkennis interimmanager

Frans Matig; Engels Goed; Duits Goed.


Overig

Voorzitter categoriale Sportbond, aangesloten bij de Nederlandse Sportfederatie; voorzitter en of bestuurslid van diverse organisaties; Publicaties: Publiek Private Samenwerking in de Brabantse Praktijk; Peter Stuyvesant, bestuurder, manager, veranderaar (mei 2004). Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here