Flex Manager
21190 interim professionals
21190 professionals

 Select

Find similar resumes

Interim Salarisadministrateur / Payroll Professional / Inter

Interim Salarisadministrateur / Payroll Professional / Inter

Werkervaring interimmanager

Werkervaring:
06.2010 tot 07.2010 (5 dgn p/wk)
Athlon Car Lease Nederland
Interim medewerker HR Support
Verwerking/aanlevering maandelijkse mutaties aan de salarisadministratie
verwerking personeelsadministratie,
up-to-date houden personeelsdossiers
up-to-date houden van het personeelsregistratie- en informatiesysteem via zowel PView als ook HR Connect. Overgang naar HR Connect geschiedt per 1-1-2011
Verlof- en verzuimregistraties beheren
het verzorgen van de correspondentie (memo\'s, brieven, contracten,…)
up-to-date houden van intranet/internetsite, vacature onderdeel t.b.v. HR Update (intern HR nieuws)
werving- en selectieprocedure onderdeel sollicitanten
verwerking lease administratie
verwerking/verzorging van de uitzendkrachtenadministratie
het beantwoorden van eerstelijns vragen van medewerkers en leidinggevenden (telefoon/mail)

01.2010 tot 06.2010 (2 dgn p/wk)
Gezondheidsdienst voor Dieren te Deventer
Interim Salarisadministrateur (PT 60%)
Ondersteuning afdeling Salarisadministratie
Salaris- en Declaratieverwerking voor 2 BV’s (GD en KBBL) (PMS Payfact en Exact)
Controle werkzaamheden t.b.v. personeels- en salarismutatie en declaratieverwerking
Flexregeling : project fiscale ruimte woon/werk benutten t.b.v. vakantietoeslag mei 2010. Verzamelen/verwerken gegevens t.b.v. importbestand in salarissysteem
Verbeterpunten aanbrengen voor zowel de Salarisadministratie en de Personeelsadministratie
Proces- & Werkbeschrijvingen t.b.v. efficiency slag die men maakt binnen beide afdelingen
Rapporten t.a.v. wens/behoefte klant opstellen t.b.v. medewerkers/leidinggevende

10.2009 tot 01.2010
Marlies Dekkers B.V. te Rotterdam
Interim Salarisadministrateur (PT 60%)
Verantwoordelijk voor het administreren en controleren van alle wijzigingen in het Personeels- en Salarisinformatiesysteem van BDO Online Personeel voor 3 Nederlandse BV’s
Tijdig aanleveren van mutaties aan buitenlandse salariskantoren (België, Frankrijk en Duitsland)
Verantwoordelijk voor de correcte en tijdige maandelijkse salarisbetalingen en afdrachten premies
Verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van managementinformatie
Verbetervoorstellen doen door processen / arbeidsvoorwaardenregelingen te toetsen op volledigheid, correctheid en inzichtelijkheid
Toepassen van CAO wijzigingen (MITT en Mitex)
Fungeren als contactpersoon voor personeels- en salarisgerelateerde vragen van interne medewerkers, salariskantoren en derden
Ondersteuning bieden aan afdeling HR, advisering m.b.t. processen HR en Salarisadministratie administratie, controle op contractafspraken

Extra
Quickscan uitvoeren op salarisverwerking augustus t/m oktober (i.v.m. afwezigheid Salarisadministrateur)
Signaleringen uit quickscan afhandelen in salarisronde november 2009
Afdeling HR en FA inzicht verschaffen in Salarisadministratie
Waar mogelijk beschrijvingen maken van de verwerking van allerlei soorten mutaties
Formulieren ontwerpen (instroom, doorstroom en uitstroom) voor afdeling HR voor toekomstig gebruik
Ondersteuning bieden tijdens periodieke accountantscontrole

04.2009 tot 01.09.2009
G-Star International B.V.
International Payroll Coordinator
Verantwoordelijk voor het beheer en uitvoering van de Salarisadministratie (inclusief vakantieregistratie, personeelsverzekeringen, handmatig aanmaken journaalposten en de daarbij behorende grootboekcontrole en balansafsluiting) van minimaal 15 verschillende buitenlandse vennootschappen alsmede het aansturen en het controleren op toepassing van de wetgeving op locatie van de buitenlandse salariskantoren.
Indien van toepassing uitvoering van gewijzigde wet- en regelgeving alsmede wijzingen op arbeidsvoorwaarden bijhouden
Bijhouden wijzigingen zowel in Excel als in Emis (personeels- en salarissysteem)
Advisering t.a.v. efficiency in uitvoering van de processen
Inwerken van vaste International Payroll Coordinator.

02.2009 tot 05.2009
OPG Nederland BV te Utrecht ± 4500 medewerkers
Interim Salariscontroleur (binnen HR Shared Service Center)
Ondersteuning bieden op het Shared Service Centre ivm vertrek eigen salarisadministrateur/controleur
Voor 13 business units in SAP HR de volgende werkzaamheden uitvoeren;
T.b.v. Controledossier - controle uitvoeren op mutatieverslag, op gewijzigde bankrekeningnummer, verwerkte mutatie, berekende
SV premies, etc. zodat na accorderen de salarissen betaald kunnen worden.

Aansluiting Loonaangifte versus Verzamelloonstaat per business unit
Controle op berekening v.d. premie WIA excedent/hiaat voor diverse medewerkers
Controle ANW hiaat t.b.v. nieuwe kalenderjaar
Berekening Pensioenen OPG & Pensioenen Apotheken
Aansluiting Nettolonen per business unit
Aansluiting Verzamelloonstaten per business unit
Consultancy bieden t.a.v. diverse nationale en internationale fiscale regelingen

Extra opdracht
Een aantal aansluitingen Verzamelloonstaat voor het jaar 2007 & 2008 op persoonsniveau maken
Ad-hoc vragen/verzoeken afhandelen

02.2009 tot heden OPG Nederland BV te Utrecht
Interim Salariscontroleur (binnen HR Shared Service Center)
Ondersteuning bieden op het Shared Service Centre ivm vertrek eigen salarisadministrateur
Controles uitvoeren op verwerkte mutaties vanuit business units in SAP HR
Aansluiting LA maken
Aansluiting nettolonen
Aansluiting verzamelloonstaten
Consultancy bieden t.a.v. diverse fiscale regelingen

12.2008 tot 04.2009 Fortis Bank Nederland te Utrecht
Interim HR administrator (Shared Service Center)
Ondersteuning bieden op de afdeling HR Shared Service Center
Correspondentie t.b.v. verschillende bedrijfsonderdelen.
Deels PA en SA administratieve werkzaamheden verrichten t.b.v. lopende salarisronde(s) in SAP HR en bedrijfseigen registratietool
Afhandeling UWV formulieren en consultancy bieden voor werkinstructie en uitleg geven over wijze van invulling loongegevens
Inhaalslag WAZO formulieren t.b.v. 2008 i.v.m. onjuiste opgaaf van loongegevens.
Afhandeling verzoeken opvraag loongegevens aan derden
Proforma berekeningen – zowel normale als ook bijzondere berekeningen waarbij 30% regeling van toepassing is
Consultancy bieden t.a.v. diverse fiscale regelingen
05.2008 tot 11.2008 Unirobe Meeus Groep te Amersfoort
Interim Salarisadministrateur
Kwaliteitscontrole uitvoeren PermanII (versie 4.0) na implementatieproject
Salarisverwerking, controle uitvoeren op ingevoerde mutaties door P&O, bijzondere en complexe berekeningen uitvoeren voor 17 aangesloten kantoren (Unirobe Meeus Groep)
Spreadsheet t.b.v. pensioen & aanvullende WGA regeling bouwen ter verwerking in salarispakket
Consultancy t.a.v. implementatie nieuwe klant en verwerking nieuwe klant vanaf september (TWK juli 2008)
Consultancy t.a.v. gebruik Personeels- en Salarissysteem aan P&O’ers, Interim SA Manager & Applicatiebeheerder
Consultancy t.a.v. project overgang Meeus medewerkers van BO4 naar PermanII (miv 1-1-2009)
Maandelijks controles uitvoeren
Loonjournaalposten verwerken in MultiLink
Aansluitingen maken tussen Salarisverwerking en verwerking in de Financiële administratie (verschillende systemen)
Processen / Arbeidsvoorwaardenregelingen waar nodig toetsen op volledigheid en correctheid en inzichtelijk maken

05.2008 tot 07.2008 Chubb Varel Security te Amsterdam
Interim Salarisadministrateur/Adviseur
Ondersteuning/consultancy bieden tijdens implementatie/conversietraject van PMS Payfact naar PermanII
Controle op salarisstroken uit Payfact en uit schaduwrun PermanII. Verklaring verstrekken voor evt. verschil. Evt. correcties verwerken in PermanII

02.2008 tot 04.2008 Carlson WagonLit Travel te Diemen
Interim Salarisadministrateur
Ondersteuning bieden a/d Salarisadministrateur na vertrek van collega
Spreadsheet gebouwd t.b.v. complexe bonusregeling 2007
Ondersteuning bieden bij aanmaken diverse managementrapportages

01.2008 tot 04.2008 Mastervolt International BV te Amsterdam
Interim Personeels- en Salarisadministrateur
(Zelfstandig)
Jaarwerk 2007 afronden na intensieve controle en correctie op gehele verwerking
Aanmaken jaarovergang 2007-2008
Start 2008 en alle voorkomende werkzaamheden t.b.v. volledige en correcte salarisverwerking
Verlofregistratie 2007 afronden
Verlofregistratie 2008 opstarten en verwerken alle aanvragen
Verzuimregistratie 2008
Spreadsheet bouwen t.b.v. pensioenregeling, collectieve salarisverhoging per ¼
Controle en indien nodig pensioenaanmeldingen 2007
Verwerking pensioenmeldingen 2008

12.2007 tot 02.2008 WZC Myosotis IJsselheem te Kampen
Interim Sr Salarisadministrateur
Ondersteuning bieden tijdens implementatieproject (van B04 naar PR2)
Verklaring netto verschillen uit schaduwdraaien salarisruns door 1 op 1 controle van 1800 stroken
Controle op volledigheid en juistheid personeelsgegevens
Ondersteuning bieden tijdens inrichten salaris journaalposten
Controleren en evt. corrigeren BUDGET gegevens 2008

09.2007 t/m 11.2007 OPG Groep N.V. te Utrecht
Interim Salarisadministrateur
Ondersteuning bieden op het Shared Service Centre tijdens verlof van Salarisadministrateur
Consultancy geven t.a.v. diverse fiscale regelingen en testen beschrijving controle stappen uit Handboek

03.2007 tot 01.2008 RotoSmeets de Boer te Hilversum
Interim Salaris /Personeelsadministrateur
Ter ondersteuning van de afdeling Salarisadministratie tijdens tijdelijk en definitief vertrek van 1 Salarisadministrateur en haar 2 assistent Salarisadministrateurs
Verantwoordelijk voor de juiste en tijdige salarisverwerking van de personeelsleden van de Holding en de vestigingen in het land
Verloning geschiedt per 4 weken (zie bijlage voor data 2007)
Pensioen en Vut uitkeringen welke per maand worden verloond
Commissarissen welke per kwartaal worden verloond
Directe samenwerking met de afdeling HRM op de bovengenoemde vestigingen.
Verwerken, coderen en muteren van relevante salarisgegevens in het
geautomatiseerde looninformatiesysteem Emis
Controles uitvoeren op de door de personeelsafdelingen en salarisadministratie ingevoerde mutaties
Controles uitvoeren op de juiste toepassing van de fiscale en sociale verzekeringswetgeving
Controles uitvoeren op de geautomatiseerde verwerking door het systeem
Advisering van de personeelsafdeling en werkmaatschappijen op het gebied van salarisadministratieve zaken07.2006 tot 02.2007 UPC Nederland BV te Schiphol Rijk
Salariscoordinator/administrateur
Vervanging van zowel salariscoordinator als administrateur
Volledige salarisverwerking t.b.v. 3 entiteiten (incl 30% regeling)
Financiele verklaringen opstellen n.a.v. maandelijkse verwerking
Assisteren bij interne/externe audit controles
Managementrapportages
Opschonen tussenrekeningen
Vraagbaak interne / externe klanten
Advisering t.a.v. gewijzigde wet en regelgeving interne klanten
Technisch beheer en advisering personeels en salarissysteem
Inwerken 2 personen t.b.v. salarisadministratie
Jaarovergang 2006 2007
Opstellen Handboek SA

10.2005 tot 08.2006 Genzyme Nederland BV te Naarden
Salaris Administrateur
ontwikkelen, implementeren en beheren van het salarisverwerkingssysteem en alle onderliggende systemen met als speciaal project medio oktober 2005 t/m medio januari 2006 de conversie van personeelspakket Cobra 2000 en salarispakket Exact naar ADP Perman I versie 2005
invoeren en controleren van personeels en salarisgegevens en bijbehorende mutaties uitvoeren (inclusief expatriates) (260 personeelsleden)
verzorgen van de eindafrekeningen bij beëindigen van de arbeidsovereenkomst
aanleveren (tijdig) van gegevens t.b.v. de betaalopdrachten en eventuele toelichting hierop
uitvoeren van de salarisadministratie conform interne, wettelijke en fiscale richtlijnen bijv. SOX, Wet LB
zorgdragen voor tijdige betaling van de netto lonen en evt. loon en reisvoorschotten
opstellen van Pro forma berekeningen voor kandidaat medewerkers (incl. expats)
verwerken van levensloopaanvragen en/of spaarloonaanvragen
aanleveren van rapportages uit de administratie ad hoc of periodiek aan interne partijen
aanleveren van gegevens uit de administratie t.b.v. externe partijen (pensioenverzekeraar, UWV, Arbodienst e.d.)
Uitvoeren van de verzuimadministratie, verlofadministratie, leaseadministratie en aandelenspaarplan
bijhouden van de gegevens t.b.v. bonusregeling
uitvoeren van controle op bovengenoemde werkzaamheden d.m.v. controlerapporten
controleren en coderen voor tijdige aanlevering voor betaling van alle HR gerelateerde facturen
uitwisselen van gegevens met de Financiële administratie
onderhouden van contacten met derden als de Belastingdienst, UWV, ADP, FortisASR, Spaarbeleg, Leasemaatschappijen, KPMG

06.2004 tot 10.2005 HP Nederland BV te Utrecht
Salaris/Loonadministrateur
verwerken en muteren van salarissen voor zeven verschillende entiteiten inclusief expats (2.500 personeelsleden)
verzorgen van de betaling van salarissen, voorschotnota SV Premies, aangifte Loonbelastingen en aanmaken journaalposten (accruals) n.a.v. salarismutaties
importeren van de journaalposten
verwerken van specificaties van diverse grootboekrekeningen
importeren van de specificaties in het wereldwijde boekhoudsysteem
verantwoordelijk voor de grootboekaansluiting, afdracht Loonbelasting en afdracht UWV Premies
verantwoordelijk voor de administratie van: het aandelenspaarplan (SOP), de credit card (American Express)
verantwoordelijk voor de vakantieregistratie
fungeren als contactpersoon voor UWV, American Express, Vakantieregistratie systeem en interne afdelingen
beantwoorden van personele vraagstukken
opstellen van diverse spreadsheets
assisteren bij overige werkzaamheden
12.2000 tot 06.2004 Detacheringorganisatie
Salarisadministrateur Ad Interim
werken bij diverse opdrachtgevers bij o.a Interview NSS, Algemene Woningbouw Vereniging, H&M, Telfort en Thuiszorgorganisatie Perfekt met als volgende taken en verantwoordelijkhedenpakket:
verantwoordelijk voor de volledige salarisadministraties
opzetten en inrichten van salarisadministraties
verwerken en muteren van salarissen (200 – 1.800 personeelsleden)
definiëren en controleren van salarisgegevens
fungeren als contactpersoon voor UWV, Belastingdienst, Pensioenfonds, Verzekeringsmaatschappijen, Ziekenfondsen en salarisverwerkingbureaus
verantwoordelijk voor de salarisafsluiting
formuleren van werkafspraken
opstellen van een Handboek salarisadministratie
verantwoordelijk voor de aangifte Loonbelasting en UWV Premies
aanmaken van journaalposten n.a.v. salarisverwerking
verantwoordelijk voor de grootboekaansluiting
zorgdragen voor de tussenrekeningen
assisteren bij de boekhoudkundige jaarafsluiting over het jaar 2003
verrichten van memoriaal boekingen
beantwoorden van personele vraagstukken
betalen van salarissen via telebanking
opstellen van verschillende spreadsheets
assisteren bij de implementatie van een nieuw salarissysteem
onderhouden van contacten met derden

12.1999 tot 12.2000 Expectra Engineering te Amsterdam
Medewerker Salaris Administratie
verantwoordelijk voor de salarisadministratie
assisteren bij het opstellen van rapportages
invoeren van de salarisadministratie

09.1999 tot 12.1999 UMC Ziekenhuis te Utrecht
Medewerker Salarisadministratie
maken van loonberekeningen
verwerken van de salarisadministratie


09.1997 tot 09.1999 McDonald’s Nederland Hoofdkantoor te Amsterdam
Boekhoudkundig Medewerker
verzorgen van de debiteuren crediteuren en kasadministratie
verantwoordelijk voor de omzetrapportage voor Nederland t.b.v. Engeland en Amerika
assisteren bij verschillende rapportages

05.1993 tot 09.1997 PVF Pensioenen te Amsterdam
Junior tot Allround Pensioen- en VUT administrateur
verzorgen van de volledige pensioen en vutadministratie voor het horecabedrijf
opzetten en verzorgen van de volledige pensioen en vutadministratie voor de Drankindustrie

Opleiding interimmanager

Opleiding en cursussen:
Vakopleiding Payroll Services – on hold
Module I Verbreding afgerond
Module II Sociale Fiscale Wetgeving & Arbeidsrecht 1 Basis -
Module III Sociale Fiscale Wetgeving & Arbeidsrecht 2 Verdieping nog te starten

Praktijkdiploma Loonadministratie Diploma 2001
MEAO Diploma 1994
MAVO Diploma 1988

Cursussen:
Salarispakket Basis Edukaat SA (Mrt 2009) via Randstad HR Solutions
Salarispakket Beaufort Gemal (Feb 2008) via RAET
Diverse salariscongressen jaarlijks bijwonen
PDL Update via Kluwerk september 2006
ADP Dag Jaarovergang 2006 2007 & Wet en Regelgeving 2007
ADP Perman I Certificaat 2005
Interne Cursus HP SAP Certificaat 2004
PD Middle Management Certificaat 2004
Dagcursus Arbeidsrecht Certificaat 2000
Basis Kennis Boekhouden Certificaat 1996
Basis Opleiding Pensioenen Certificaat 1995
Assurantiën Certificaat 1994

Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here