Flex Manager
21195 interim professionals
21195 professionals

 Select

Find similar resumes

Coach en organisatie-adviseur

Coach en organisatie-adviseur

Werkervaring interimmanager

maart 2007 - heden: Freelance coach

maart 2003 t/m februari 2006: Adviseur Personeels & Organisatie met als taken:
- projectbegeleiding Kennismanagement
- projectleiding
- coördinatie publiciteit BPV&W
- organisatieontwikkeling: ontwikkelen van competentiemanagement
- ondersteunende managementtaken zoals ontwikkelen, uitvoeren en monitoren van opleidingsbeleid en personeelsbeleid
- coaching
- begeleiding van veranderingsproces binnen de organisatie

april 2001 t/m november 2001: Projectmanager met als taken:
- ondersteunende managementtaken zoals ontwikkelen en uitvoeren van plannen rond opleidingen, verzuim- en arbobeleid en projectmatig werken
- project- en procesmatig werken stimuleren
- kwaliteitsbewaking projecten

april 2000 t/m maart 2001: Manager Helpdesk
- aan 6 medewerkers leidinggeven
- coördinatie en ondersteuning publiciteit
-kwaliteits- & kwantiteitsbewaking werkzaamheden Helpdesk
-registratie van informatie van bellers & ondersteuning bij rapportages
-verantwoordelijk voor communicatie(technologie) rond de helpdesk
- bijdrage aan ontwikkeling en uitvoering van operationele beleid
- netwerk onderhouden

december 1998 t/m maart 2000: Docent PC-applicaties
- trainingen (Windows, Word, Excel, PowerPoint, Outlook enz.)
- cursusmateriaal ontwikkelen/bijwerken
- cursussen ontwerpen en uitvoeren op maat


Opleiding interimmanager

juni 2007 – heden: Bacheloropleiding Psychologie, major Arbeids-en organisatiepsychologie
september 2005 t/m februari 2006: Leergang Zelfbewust coachen – Coaching Academy International, Naarden
april 2005 t/m juli 2005: Leergang Professioneel coachen – Coaching Academy International, Naarden
oktober/november 2001: Training Projectmanagement – In company training
oktober 2000: Training Situationeel Leidinggeven – SOVI Communicatietrainingen, Amsterdam
augustus 1985 tot augustus 1991: Omgangskunde/gezondheidskunde – Stichting Opleiding Leraren , Utrecht


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Resultaatgericht, sociaal, flexibel en veelzijdig

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels en (redelijk) Spaans

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here