Flex Manager
21195 interim professionals
21195 professionals

 Select

Find similar resumes

directeur, manager

directeur, manager

Werkervaring interimmanager

Van top-down naar zelfsturende teams. Dit betrof een groothandel in kantoor artikelen. De afdeling verkoop inclusief het call-center, account managers en de ondersteunende afdelingen als marketing en logistiek binnen een jaar ombuigen naar de gewenste situatie.

Groot beveiliging en bewakingsbedrijf met opslag van waardevolle goederen geleid. Een groei van 150 naar 450 medewerkers gerealiseerd. De leiding van het bedrijf overgenomen van twee directeuren. De vier verschillende interne bedrijfs structuren omgezet naar één structuur waar twee jaar mee gemoeid is geweest. De gewenste bedrijfscultuur, omzet en uitstraling waren de gehaalde targets. Naleving van contracten met grote landelijke organisaties speelden een cruciale rol.

Op dit moment de leiding over een in facilitaire oplossingen gespecialiseerd bedrijf welke door innovatie binnen drie jaar een ruime naamsbekendheid heeft verdiend en uitermate winstgevend is. Richt zich met name op spoorvervoer.
Ruime ervaring met aanbestedingen en bedenken van (nieuwe) oplossingen voor bestaande problemen.

Opleiding interimmanager

Verkregen door jarenlange werkervaring, opgedaan in de retail, facilitaire dienstverlening en de uitzend wereld.
HBO lerarenopleiding is mijn achtergrond en door de jaren heen vele cursussen gevolgd van presenteren, leidinggeven, beveiliging,VCA tot intercedent.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Analytisch, betrouwbaar,innovatief/creatief, volhardend, coachend met een helicoptervieuw. Hoog inlevingsvermogen met een sterke facilitaire inslag.

Talenkennis interimmanager

Engels en Duits in woord en geschrift. Het Fries versta ik en kan ik lezen.

Overig

Uitgebreide kennis van ICT en MS Office en DTP software.
Door de jaren heen heb ik ruime ervaring opgedaan in HRM / Personeelszaken, leiding geven aan grote groepen personeel.
Presentaties realiseren en verzorgen in PowerPoint

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here