Flex Manager
21190 interim professionals
21190 professionals

 Select

Find similar resumes

Interim Salarisadministrateur

Interim Salarisadministrateur

Werkervaring interimmanager


oktober 2003 – Heden

Functie: Consultant personeels-en salarisadministrateur

Taken en verantwoordelijkheden
· Het zelfstandig voeren van de salarisadministratie
· Het invoeren van nieuwe medewerkers
· Het verwerken van declaraties
· Het aan- en afmelden bij het ziekenfonds (IZZ)
· Registratie deelname spaarloonregeling en
deblokkeringen hieromtrent goedkeuren
· Verwerken gegevens t.b.v. het tijdregistratiesysteem
· Het maken van de diverse journaalposten
· Verwerken WAO gegevens
· Het afroepen van de salarisproductie en de controle
hiervan
· Het gereed maken van de betalingsopdrachten
· Mee helpen vervaardigen nieuwe database
salarisadministratie
· Herstructueren organisatiestructuur
· Inrichten werkzaamheden salarisadministratie
· Beschrijven van procedures2003 – oktober 2003

Functie: Consultant personeels-en salarisadministrateur

Taken en verantwoordelijkheden
· Het zelfstandig voeren van de salarisadministratie
· Het invoeren van nieuwe medewerkers
· Het verwerken van declaraties
· Het ziek-en herstelmelden van medewerkers in het
salarissysteem
· Het aan- en afmelden bij het ziekenfonds
· Registratie deelname spaarloonregeling en
deblokkeringen hieromtrent goedkeuren
· Verwerken gegevens t.b.v. het tijdregistratiesysteem
· Het maken van de diverse journaalposten
· Vervaardigen verlofkaarten
· Aangifte loonbelasting en afdrachten pensioenfonds
en bedrijfsvereniging
· Het afroepen van de salarisproductie en de controle
hiervan
· Het gereed maken van de betalingsopdrachtenjanuari 2003

Functie: Consultant personeels-en salarisadministrateur

Taken en verantwoordelijkheden
· Berekenen en verwerken FWG gegevensoktober 2001 – januari 2003

Functie: Medewerker personeels-en salarisadministrateur

Taken en verantwoordelijkheden
· Het zelfstandig voeren van de salarisadministratie
· Het invoeren van nieuwe medewerkers
· Het verwerken van declaraties
· Het ziek-en herstelmelden van medewerkers in het
salarissysteem
· Het aan- en afmelden bij het ziekenfonds
· Registratie deelname spaarloonregeling en
deblokkeringen hieromtrent goedkeuren
· Verwerken gegevens t.b.v. het tijdregistratiesysteem
· Het maken van de diverse journaalposten
· Vervaardigen verlofkaarten
· Aangifte loonbelasting en afdrachten pensioenfonds
en bedrijfsvereniging
· Het afroepen van de salarisproductie en de controle
hiervan
· Het gereed maken van de betalingsopdrachtenjuni 1999 – september 2001

Functie: Medewerker personeels-en salarisadministrateur

Taken en verantwoordelijkheden
. Het zelfstandig voeren van de salarisadministratie
. Het invoeren van nieuwe medewerkers
. Het verwerken van declaraties
. Het ziek-en herstelmelden van medewerkers in het
salarissysteem
. Het aan- en afmelden bij het ziekenfonds
· Registratie deelname spaarloonregeling en
deblokkeringen hieromtrent goedkeuren
· Verwerken gegevens t.b.v. het tijdregistratiesysteem
· Het maken van de diverse journaalposten
· Vervaardigen verlofkaarten
· Aangifte loonbelasting en afdrachten pensioenfonds
en bedrijfvereniging
· Het afroepen van de salarisproductie en de controle
hiervan
· Het gereed maken van de betalingsopdrachten


Opleiding interimmanager

Opleidinggegevens
· Mavo
enkele vakken:
Nederlands,Engels,Duits,Wiskunde,Economie en
Aardrijkskunde

. Meao
enkele vakken:
Arbeidsrecht,Management,Financiële Economie,
Bedrijfseconomie, Juridisch Beheer en Engels

· Praktijkdiploma Loonadministratie


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

· MS Office: Word, Excel
· Perman II
· Beaufort
· Gemal
· Cool
· Prigem
· AAG, FWG Systeem
· Intracom, Payrol on site (RAET)
· Informer, Impromptu


Talenkennis interimmanager

. Nederlands
. Engels
. Duits

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here