Flex Manager
21195 interim professionals
21195 professionals

 Select

Find similar resumes

Interimmanager

Interimmanager

Werkervaring interimmanager

2007 / heden
Clustermanager KC de Carrousel / BSO de Boemerang
Stichting Rijswijkse Kinderopvang
taken/verantwoordelijkheden:
*Dagelijkse leiding KC de Carrousel / BSO de Boemerang / BSO Prisma en KC Snijdersschool, bestaande uit totaal 16 groepen en circa 45 personeelsleden.
*Deelname aan verschillende project- en/of werkgroepen, zoals integraal management, hervorming middelmanagement en organisatie studiedag.
*Beleidsterrein financiën


2006 / 2007
Conrector
(vergelijkbaar met teamleider in het reguliere onderwijs)
Luzac College / Lyceum Rotterdam
taken/verantwoordelijkheden:
*Onderwijsontwikkeling, curriculumopbouw, onderwijsconcept, competentieontwikkeling, procedures, beleid en onderwijsuitvoering.
*Onderwijsontwikkeling, procedures, beleid en onderwijsuitvoering.
*Onderwijskundige inhoud, werkwijze, procedures, hoofd leerlingbegeleiding, examenreglement, begroting, investeringsplan en pr.
*Landelijk coördinator instroomcursus.
*Vakschoolleider vmbo-tl wiskunde.


2003 / 2006
Rector
(vergelijkbaar met afdelingsleider in het reguliere onderwijs)
Luzac College Dordrecht
taken/verantwoordelijkheden:
*Onderwijsontwikkeling, curriculumopbouw, onderwijsconcept, competentieontwikkeling, procedures, beleid en onderwijsuitvoering.
*Onderwijskundige inhoud, werkwijze, procedures, begeleiding, examenreglement, huisvesting, meubilair, begroting, investeringsplan en pr.
*Landelijk coördinator instroomcursus.
*Landelijk coördinator luzacleerlingennet.nl
*Organisator landelijke Luzac College sportdag.
*Vakschoolleider vmbo-tl wiskunde.


2002
Conrector
(vergelijkbaar met teamleider in het reguliere onderwijs)
Luzac College Dordrecht
taken/verantwoordelijkheden:
*Dagelijkse leiding van de nieuwe Luzac College vestiging te Dordrecht.
*Onderwijsontwikkeling, procedures, beleid en onderwijsuitvoering.
*Onderwijskundige inhoud, werkwijze, procedures, hoofd leerlingbegeleiding, examenreglement, begroting, investeringsplan en pr.


2000 / 2002
Accountmanager organisatiebureau
Bakker & Clients te Amsterdam
taken/verantwoordelijkheden:
*Het organiseren van attractieve, toegankelijke en flexibele één- en meerdaagse programma’s die passen bij de behoeften van (specifieke) doelgroepen door middel van een optimaal entreeproces (intake), een klantgericht aanbod en strakke organisatie.
*Het organiseren van grote beachvolleybal toernooien voor het netwerken binnen het bedrijfsleven.
*Systeembeheer en webdesign.


1999 / 2000
Accountmanager sportmarketingbureau
Mac Sportconsultancy te Amsterdam
taken/verantwoordelijkheden:
*Uitvoer geven aan het tot stand komen van een handzaam boekwerk met cultureel aantrekkelijke skateroutes door heel Nederland.
*Systeembeheer en opzet facturatie.


1996 / 1999
Docent Lichamelijke Opvoeding
Hervormd Lyceum Zuid te Amsterdam
taken/verantwoordelijkheden:
*Het geven van 18 uur lichamelijke opvoeding.
*Mentoraat.


1995 / 1996
Football Developement Coördinator
Amsterdam Admirals te Amsterdam
taken/verantwoordelijkheden:
*Voor het voortgezet onderwijs een (laagdrempelig) curriculum vervaardigen voor Flag Football, door middel van een effectieve leerprogrammering, welke past bij de behoeften en verwachtingen van docenten en leerlingen ten aanzien van de tweede fase.
*In samenwerking met de NAFF in kaart brengen welke behoeften, verwachtingen en wensen er zijn bij de aangesloten sportverenigingen ten aanzien van het opleidingsniveau van de technische staf, met als doel de amateur-sporters op een zo hoog mogelijk kwalificatieniveau te laten uitstromen.
*Het geven van Flag Football clinics.

Opleiding interimmanager

1996
ACADEMIE VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING TE AMSTERDAM
Specialisatie: Sportmanagement
VO2; Nu of nooit

1990
VWO
Alberdingk Thijm College te HILVERSUM
vakkenpakket: Ne, En, Wi-b, Wi-a, Na, Sk, Bio

1987
HAVO
Alberdingk Thijm College te HILVERSUM
vakkenpakket: Ne, En, Wi, Na, Sk, Bi

1985
MAVO
Alberdingk Thijm College te HILVERSUM
vakkenpakket: Ne, En, Wi, Na, Sk, Bi

Talenkennis interimmanager

Nederlands
Sprekend uitstekend
Schrijvend uitstekend
Lezend uitstekend

Engels
Sprekend zeer goed
Schrijvend zeer goed
Lezend zeer goed


Overig

Cursussen
*Managementstijlen
*Presentatietechnieken
*Gesprekstechnieken
*Conflicthantering
*Kernkwaliteit en jij
*Leerlingbegeleiding
*SmartReading
*Getting Things Done


 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here