Flex Manager
21190 interim professionals
21190 professionals

 Select

Find similar resumes

HR & Payroll Manager

HR & Payroll Manager

Werkervaring interimmanager

mei ‘11- Heden HR & Payroll Dienstverlening (ZZP)
• Begeleiden van ontslagen werknemers van werk naar werk.
• Ondersteuning UWV trajecten.
• Realiseren van eindafrekeningen t.b.v. Curator & UWV.
• Interim HR advisering.
• Juridische ondersteuning bij exit procedures. Volledige afwikkeling binnen 1½ week.
• Advisering van arbeidsvoorwaarden.

Jan.’12- heden Interim HR manager
BioNovion B.V.
Life Sciences Park, Oss
BioNovion B.V. is een research onderneming in de Bio chemie. Voortgekomen uit MSD te Oss.

Specificatie opdracht;
• Inrichten HR organisatie.
• HR advisering & HR ondersteuning.
• Subsidie realisatie.
• Arbeidsvoorwaardenbeleid, bedrijfsreglement, ARBO, Gezondheidsmanagement,
Pensioen, Verzekeringen.

mei ’11- nov.’11 Interim Projectmanager
Randstad Managed Services.
Diemermere 25, 1112 TC Diemen
Randstad Managed Services (RMS) is een Managed Service provider (MSP). Een MSP biedt haar klanten een end-to-end oplossing voor de gehele aanwerving van (inhuur) medewerkers. Van de aanvraag tot aan de betaling van de factuur, met inbegrip van het beheer van leveranciers.

Specificatie opdracht;
• Betreft interim opdracht bij DOW- Chemical in Terneuzen. Totaal 2.500 medewerkers, waarvan inhuur via RMS van een 500-tal uitzendkrachten en een 200-tal professionals.
• Verbetering van de proces compliancy.
• Aanhaken en optimalisatie van levering door leveranciers.
• Verbetering klanttevredenheid.
• Verbetering van communicatie met managers en management.
• Realiseren van output aansluitend bij wens van management.
• Verbetering van administratie, vastlegging & facturatie proces inclusief borging proces.

2009 – mei 2011 Manager P&O
IMpact Retail B.V.
B. v. Bloklandstraat 14, 5042 PM Tilburg
Landelijke Retail organisatie in consumentenelektronica;
2011: 980 medewerkers / 732 fte’s; 118-tal vestigingspunten;
3-tal Business Units (it’s, E-commerce (), facilitair (incl. logistiek)

• Lid van MT en direct leidinggeven aan P&O-team.
• Verantwoordelijk voor formeel & informeel overleg met OR.
• Maandelijkse HR-rapportage, inclusief actieplan.
• Doorstartplan organisatie na faillissement.
• Reorganisatie & herstructurering van organisatie IMpact Retail, fte-reductie 450 medewerkers november 2010.
• Reorganisatie traject hoofdkantoor mei 2010, inclusief budgettering en effectuering uitvoering van Sociaal Plan.
• arbeidsvoorwaardenbeleid, variabele beloningsbeleid, Pensioen
• werving en selectie, doorstroom, management ontwikkeling, flex-beleid, uitstroom (incl. juridische dossiers), ziekteverzuim, ARBO-beleid, contacten met arbeidsinspectie.
• Eindverantwoordelijk voor personeel- & salarisadministratie (€ 33 mio.)
• Verantwoordelijk voor loonkostenbudget & forecast totale organisatie, inclusief maandelijkse opvolging.
• Implementatie urenregistratie binnen 1 mnd., op 125 locaties (800 medew) inclusief een rechtstreekse koppeling aan de HR-tooling en resultaten maandelijks gekoppeld aan salarisverwerking programma.
• Actief binnen werkgeversorganisatie Uneto-vni op gebied van alle P&O deelgebieden vanuit de sociale commissie, in bijzonder tav bedrijfstakpensioenregeling, arbo-omstandigheden en als CAO-onderhandelaar en cao-tekstschrijver namens de branche (Electrotechnische Detailhandel).

juni 2008 – januari 2010 Manager P&O
IMpact House of Brands B.V.
B. v. Bloklandstraat 14, 5042 PM Tilburg
Start opbouw keten I for You, landelijke keten van Apple premium Reseller stores

• Vaststellen arbeidsvoorwaardenbeleid, variabele beloningsbeleid, Pensioen
• werving en selectie, van specifieke doelgroep, wervingsproject via SMS.
• ontwikkeling flex-beleid, doorstroom, management ontwikkeling, training en ontwikkeling, ARBO-beleid.


1999-2008: Manager P&O
1250 medewerkers / 990 fte’s; 140-tal vestigingspunten;
4-tal Business Units (it’s, Prijstopper, E-commerce (modern.nl/ bestfive.nl), facilitair (incl. logistiek).
• arbeidsvoorwaardenbeleid, variabele beloningsbeleid, Pensioen
• werving en selectie, doorstroom, management ontwikkeling, flex-beleid, uitstroom (incl. juridische dossiers), ziekteverzuim, ARBO-beleid, contacten met arbeidsinspectie.
• Eindverantwoordelijk voor personeel- & salarisadministratie, inclusief volledige loonaansluiting in grootboek.
• Migratie/ implementatie van APAS naar Beaufort (Raet).
• Implementatie van salaris rapportage generator.
• Migratie en Implementatie van salaris en HR- pakket van start tot live in 4 maanden (inclusief 1e salarisverwerking), zonder uitval van Raet Beaufort naar ADP Perman2.
• Implementatie van business intelligence Qlickview, t.b.v. van payroll en HR rapportages.
• Opstellen van personeel- en kostenbegroting inclusief maandelijkse budgetbewaking.
• Lid van werkgroep inzake pensioencommunicatie (ontwikkeling pensioenplanner).
• Ontwikkelen en fysieke uitvoering geven aan sociaal plan op alle dimensies.


Resultaten:
• Jaarlijks dalend ziekteverzuim, implementatie & toepassing My Medical Coach.nl
• Intranetsite als communicatiemedium met o.a. arbeidsvoorwaarden
• Personeel informatie Systeem gebaseerd op Business Intelligence
• Forecast loonkosten en flexibiliteitratio in medewerkersbestand
• Resultaat / loonkostenmanagement in Business Unit
• Flexibilisering van arbeid (daling fte’s & loonkosten)
• Invoering performancemanagement; kpi’s omzet p/uur; loonkosten/resultaatsbijdrage; resultaat / openingsuur
• Succesvolle CAO-trajecten afgelopen 4½ jaar loonkostenstijging 3,75%
• Invoering diverse regelingen inzake variabele premiebeloning
• Variabele beloning Management o.b.v. kpi’s
• Ontwikkelen en implementeren van complexe provisieberekening.
• Digitalisering van personeelsdossiers.


1999 tot 2002 manager P&O “Van Boxtel Hoortoestellen”
Regionale keten van hoortoestel winkels (12 vestigingen – 40 medewerkers).
• Vaststellen van arbeidsvoorwaardenbeleid.
• Werving & selectie.
• Instroom – Doorstroom –Uitstroom
• Performancemanagement & ziektebegeleiding.
• Eindverantwoordelijk voor salaris- personeelsadministratie


April 1994 – 1998 Hoofd salaris/personeelsadministratie
it’s Electric B.V.
B. v. Bloklandstraat 14, 5042 PM Tilburg
Landelijke Retail organisatie in consumentenelektronica; 300 medewerkers; 40-tal vestigingspunten.
Regionale keten van hoortoestelwinkels “Van Boxtel Hoortoestellen” (12 vestigingen- 40 medewerkers).
• Verantwoordelijk voor uitvoering van correcte salaris - personeelsadministratie
• Ontwikkeling van afdeling P&O en P&O activiteiten van scratch af aan.

Resultaten:
• Inrichting administratieve P&O organisatie
• Opstart en ontwikkelen van P&O beleid, evenals ARBO beleid.
• Uitbreiding arbeidsvoorwaarden, collectieve personeelsverzekeringen en –voorzieningen.

Okt.1989 – maart 1994 P&O systeembeheerder / Personeelsadministrateur
Euramax Aluminium Extrusions B.V. (onderdeel Alumax)
Industrieweg 8, 6074 NH Roermond
• Productieonderneming (halffabricaat); 270 medewerkers.
• Eindverantwoordelijk voor salaris en personeelsadministratie (Raet).
• Automatisering van salaris en personeelsadministratie, implementatie personeelsinformatiesysteem, procesbeschrijving P&O.
• Doorvertaling en implementatie van Totaal Qualiteit Management naar afdeling P&O.
• Opzetten van salaris- en personeelsadministratie van een startende onderneming, optimalisatie tijdregistratiesysteem.

Opleiding interimmanager

SVW Opleiding Sociale Verzekeringen I & II; diploma
PDL Loonbelasting en premieheffing; diploma
HBO Bedrijfskader Hogeschool te Eindhoven
Gevolgd: 1984-1988; diploma
H.A.V.O Scholengemeenschap Durendael te Oisterwijk
Gevolgd: 1977-1984; diploma

Valkuilen in het Arbeidsrecht (certificaat)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Deskundig, overtuigend, doorzettingsvermogen, commercieel, klantgericht, sensitatief, betrouwbaar, resultaat gericht, coach, situationeel leiderschap.

Specialisme op beleidsmatig en uitvoerend niveau ten aanzien van inzetbaarheid en performance van medewerkers vanuit een pragmatisch aanpak.


Talenkennis interimmanager

Nederlandse taal: moedertaal
Engelse taal in woord goed / geschrift goed


Overig

MS-office
Uitstekende kennis van Pensioen en ARBO- wetgeving
Personeel- en salarissystemen (APAS 4.0/ Beaufort / Perman 2)
Business Intelligence (QlickView)
Urenregistratie Manusplus
Ex-topsporter; professioneel ijshockeyer
Hobby’s o.a. sport, trainer/coach hockeyteam, lezen van vakliteratuur


 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here