Flex Manager
21190 interim professionals
21190 professionals

 Select

Find similar resumes

Interim Financial Consultant

Interim Financial Consultant

Werkervaring interimmanager

Meer dan 18 jaar werkervaring op HBO niveau op het gebied van Financiele Boekhouding en administratie / ICT, (internationaal) Payroll & Pensions.


PROFESSIONELE ERVARING
Interim Manager Finance
Jun 2010 – Jan 2012 – Irdeto BV, HQ Hoofddorp

● Leidinggevende 5 fte (Debiteuren, Crediteuren, Salarisadministratie, Banken, Grootboekadministratie, Buitenlandadministratie)
● Aanspreekpunt interne en externe klanten
● Verantwoordelijk voor (Accounting and Reporting) MS Dynamics
● Voorbereiding financiële rapporten en analyses for management
● Controle en goedkeuren van journaalposten to be posted in MS DAX
● Controleren en medegoedkeuren van betalingen
● Budget monitoren en forecasting of the Project Administration
● Aangifte belastingen (BTW, VPB, Loon Heffingen)
● Voorbereidingen treffen inzake Audits en Accountants controle
● Verantwoordelijk voor Purchase orders, Purchase Request, AR, AP, GL in MS DAX
● Voorbereiding en controle van de volledige Project Administratie in MS DAX
● Verbetering administratieve processen tbv Accounting Department
● Advies en training/coaching medewerkers Accounting Department
● Advies/ Verstrekken (gevraagd en ongevraagd) van allerlei overzichten (queries) en (ad hoc) rapporten uit ATLAS

Interim Consultant.Finance,
Oct 2009 - Mei2010 – Hazenberg Archeologie BV, Leiden

● Implementatie van Unit4 Multivers and Online time sheets system
● Inrichten Unit4 Multivers
● Verantwoordelijk voor de processen Project-administratie, Financiële administratie en Rapportage
● Voorbereiding/ setup financiële rapportage en analyses t.b.v. management
● Project Controller
● Maken gebruiker handleiding
● Training eindgebruikers

Interim Manager Finance (Shared Service Center),
Feb 2009 - Jun 2009 – ISS Internationaal BV , Nieuwegein

● Leidinggevende aan 12 medewerkers
● Het voeren van beoordeling en functioneringsgesprekken
● Aanspreekpunt interne- en externe klanten
● Eindverantwoordelijk voor de processen (salarisadministratie, projectenadministratie, wagenparkbeheer en financiële administratie)
● Opstellen van financiële rapportages en analyses t.b.v. directie
● Budget bewaking and forecasting van de Projectenadministratie
● Verzorgen van fiscale aangiften (LB, OB en VPB)
● Controle van de volledige salarisadministratie van 4000 medewerkers in “EMIS”
● Samenstellen van de jaarrekening in samenwerking met de Accountants
● Verzorgen van de grootboekadministratie in “SAP”
● Verantwoordelijk voor de verwerking en controle van de volledige crediteuren- en debiteurenadministratie in “SAP”
● Verwerking en controle van de volledige Project –administratie in “SAP”
● Aanspreekpunt informatie en administratieve processen shared service center
● Upgrade werkprocessen shared service center
● Advies en ondersteuning en begeleiding medewerkers shared service center
● Advies m.b.t. diverse overzichten (Queries) en rapportages uit EMIS (salaris pakket)

SAP Consultant,
Nov 2008 - Feb 2009 – SheringPlough/Organon, Arnhem

● Functional Consultant bij SAP implementatie (migratie Unit4 naar SAP 6.0 )
● Begeleiden, ondersteunen en adviseren van de gebruikers:
Salarisadministratie, Personeelsadministratie en Tijdsregistratie
● Intermediair tussen gebruikers en Technische Consultants
● Het Functioneel testen van de Payroll en beantwoorden van vragen die gesteld werden door de key-users en end-users.
● Advies m.b.t. diverse overzichten (Queries) en rapportages (wage type reports) uit SAP

SAP Financial Consultant,
Juli - Nov 2008 – Royal Dutch Shell Head Quarter Den Haag

● Migratie project Shell People Next Generation, van SAP 4.2c naar 6.0
● Organisatie Sap transactiecode lijsten diverse landen
● Advies en terugkoppeling mbt “Sap Errors”
● Communicatie naar test team in Kuala Lumpur, m.b.t “Sap technical/abap Error messages”
● Het Functioneel testen van de processen Finance and Payroll

SAP Financial Consultant,
Juni - Juli 2008 – Orbis Medisch en Zorgconcern

● Migratie van SAP Healthcare platform 1.0 naar 2.0
● Opstellen “Conversie document”
● Verstrekken van workshops inzake de “onboarding en
conversie” van Healthcare platform 1.0 naar Healthcare platform 2.0
● Aanpassen en creëren van klantspecifieke Procedures in SAP
● Het customizen van diverse Infotype-velden in SAP
● Het testen van de processen Finance and Payroll
● Advies en begeleiding medewerkers finance aangaande de administratieve processen
● Opstellen management reports d.m.v. Queries in SAP en Excel


SAP Financial Consultant,
Mei - Juni 2008 – Waterlandziekenhuis

● Payroll implementatie project van RAET systeem naar SAP Healthcare platform 2.0
● Het testen van de processen Finance and Payroll
● Advies en begeleiding medewerkers finance aangaande de administratieve processen
● Opstellen management reports d.m.v. Queries

SAP Financial Consultant,
April 2008 – Shering Plough-Organon
● Payroll/Time implementatie project van SAP
● Verstrekken workshops inzake de “Due Diligence”

SAP Financial Consultant,
March 2008 – Solvay Pharmaceuticals, Nederland

● Payroll-systeem upgrade en Time implementatie project van SAP
● Controle en aanpassen van het “Onboarding document” annex “Blue-print”
● Het testen van de processen Finance and Payroll
● Advies en begeleiding medewerkers aangaande administratieve processen
● Advies en begeleiding medewerkers aangaande rapportage processen

SAP Financial Consultant,
Feb 2008 – Royal Bank of Scotland, Nederland

● Payroll implementatie van SAP HCM
● Het testen van de processen Finance and Payroll
● Advies en begeleiding medewerkers aangaande administratieve processen
● Advies en begeleiding medewerkers aangaande rapportage processen

Accounting Officer Finance,
Nov 2007 – January 2008 - WR Leading in Finance Tradman BV (Trust),

● Aanmaken administraties t.b.v bedrijven in Exact,
● Coördineren administratieve organisatie
● Controleren en stroomlijnen financiële administraties
● Coördinatie the Payroll (Exact)
● Samenstelling Jaarrekeningen

Interim Payroll Officer, Payroll & Benefits,
July 2007 – October 2007 Jaarbeurs BV/VNU

● Coördineren Payroll (in SAP) and Pensioenen
● Aanspreekpunt m.b.t. payroll & benefits issues,
pensioenen, o.a. Jaarbeurs Pensioen Fonds, Pensioenfonds Horeca & Catering,
(Belastingdienst, UWV, Crystal Marbles, Watson Wyatt, Aegon)
● Begeleiden van SAP HR gebruikers
● Draaien van de payroll van diverse entiteiten


Financial Consultant,
December 2006 – January 2008 Alphas Hendrion

● Coördineren van de afsluiting van het jaarwerk
● Aansluiting verzamelloonstaat met de financiële administratie
● Administratieve organisatie en stroomlijnen salarisadministratie om aansluiting te krijgen met de boekhouding
● Payroll (ADP)

All-round administrator,
November 2005 – November 2006 Artesia Bank (WR Leading in Finance & DKN Financial Consultants)

● Boekhouding
● Management rapportages & Jaarrekeningen
● Stroomlijnen financiële processen
● Opstellen rapportage tools
● Advies m.b.t. uitvoering administratie

All-round administrator,
April 2005 – February 2006 Heidrich and Struggle (WR Leading in Finance & DKN Financial Consultants)

● Controller boekhouding
● Management rapportages & Jaarrekeningen
● Advies m.b.t. administratieve processen afdeling finance
● Uitzoeken en oplossen van diverse fiscale issues (BTW, Vpb, LB)
All-round administrator,
January 2005 – February 2006 East African Flowers, Aalsmeer BV (WR Leading in Finance & DKN Financial Consultants)

● Management rapportages & Jaarrekeningen
● Budget and Forecasts
● Uitzoeken en oplossen van diverse fiscale issues (BTW, Vpb, LB)
● Payroll
● Aansluiten verzamelloonstaat met de financiële administratie.
● Opzetten werkinstructies voor “EXACT HR gebruikers”.
● Review and approve declaraties voor betaling
● Aansluiten tussenrekeningen
● Rondrekening (jaarwerk) Aangifte LH en BTW

Controller,
June 2004 – January 2006 Telfort BV (WR Leading in Finance & DKN Financial Consultants)

● Project Controller
● Budgettering en advies voor Project Managers
● Uitzoeken en oplossen van diverse fiscale issues (BTW, Vpb, LB)
● Review and approve declaraties voor betaling
● Maandelijks aansluiten en verklaren saldi van diverse balansrekeningen
● Managerial reports met KPI
● Forecasting
● Rondrekening (jaarwerk) Aangifte LH en BTW, UWV
● Jaarrekening

Assistant Project Controller,
March 2004 – February 2005 O2 Telecom Nederland (WR Leading in Finance & DKN Financial Consultants)

● Project Controller
● Budgettering en advies voor Project Managers
● Uitzoeken en oplossen van diverse fiscale issues (BTW, Vpb, LB)
● Review and approval declaraties voor betaling
● Maandelijks aansluiten en verklaren saldi van diverse balansrekeningen
● Rondrekening (jaarwerk) Aangifte LH en BTW, UWV
● Jaarrekening

Manager Finance,
January 2003 – December 2004 M & M research (WR Leading in Finance & DKN Financial Consultants)

● Coördinatie Finance/ Payroll (Solomon/ Lopac) and Pensioen
● Leiding geven aan 2 senior administrateurs (debiteuren admininstratie, crediteurenadministratie)
and 2 junior administrateurs (Bank/ Kas, Contracten en personeelsadministratie)
● Aanspreekpunt mbt payroll & benefits issues,
(Belastingdienst, UWV, Avero,)
● Begeleiden gebruikers van Solomon
● Opstellen handleiding voor gebruikers van Solomon
● Payroll
● Management rapportages,
● Budgets, forecasts,


Payroll Controller and Expatriate specialist,
March 2003 – December 2004 Eaton BV (WR Leading in Finance & DKN Financial Consultants)

● Advies/ aanspreekpunt van de Expats
● General ledger journal entries (Oracle); Management rapportages
● Coördinatie van de “Hypotatical” taxes issues (bijv. E101 requests)
● Aanspreekpunt payroll & benefits issues,
ADP Perman, Belastingdienst, UWV, Accountants KPMG

Controller,
February 2002 – March 2003 New Engineering Infra, Nederland (WR Leading in Finance & DKN Financial Consultants)

● Project Controller
● Budget Advies aan Project Managers
● Budgettering en advies voor Project Managers
● Uitzoeken en oplossen van diverse fiscale issues (BTW, Vpb, LB)
● Review and approve declaraties voor betaling
● Maandelijks aansluiten en verklaren saldi van diverse balansrekeningen
● Rondrekening (jaarwerk) Aangifte LH en BTW, UWV
● Jaarrekening

Controller,
December 2001 – June 2002 Sony, Nederland (WR Leading in Finance & DKN Financial Consultants)

● Management rapportages & Jaarrekeningen
● Uitzoeken en oplossen van diverse fiscale issues (BTW, Vpb, LB)
● Payroll
● Aansluiten verzamelloonstaat met de financiéle administratie.
● Review and approve declaraties voor betaling
● Aansluiten tussenrekeningen
● Rondrekening (jaarwerk) Aangifte LH en BTW
● Coördinatie Payroll (ASAP) and Pensioen
● Boekhouding voeren / advies m.b.t uitvoering administratie, Payroll

Expat Controller,
December 2001 – June 2002 Cargill, Nederland (WR Leading in Finance & DKN Financial Consultants)

● Coördinatie Finance/ Payroll (JD Edwards/ ADP Perman) en Pensioenen
● Leidinggeven aan 1 senior administrateur
and 1 junior administrateur
● Aanspreekpunt Salaris & benefits issues, Expats
(Belastingdienst, UWV GAK, AEGON)
● Expats administrateur
● Management rapportages,
● Budgets, forecasts
● Maandelijkse aansluitingen grootboek accounts
● Jaarlijkse rondrekeningen (BTW, LH, Sociale lasten)
● Opstellen Jaarrekeningen
● Review and approve declaraties voor betaling
● Coördinatie “Hypotatical” taxes issues met Ernst & YoungPayroll, & Assistant Accountant,
February 1998 – November 1999 De Keijzer, Nipius & Co Accountants, Nederland (WR Leading in Finance & DKN Financial Consultants)

● Coördineren Finance/ Payroll and Pensions
voor diverse klanten
● Aanpreekpunt payroll & benefits issues,
(Tax authorities, Social security authorities,
● Management rapportages,
● Controle Jaarrekeningen
● Fiscale rapportages
● Audits bij klanten
● Controle maandelijkse Payroll rapportage
● Jaar rondrekening Belastingen en socialepremies
● Opzetten van administraties voor nieuwe klanten


All-round administrator,
July 1996 – Februari 1998 Getronics NV (WR Leading in Finance & DKN Financial Consultants)

● Coördinatie Finance/ Payroll (Primus ASAP) and Pensioenen
● Wagenparkbeheer
● Aanspreekpunt Payroll & benefits issues,
(Belastingdienst, UWV Gak, Nationale Nederlanden
Aegon, Zwitserleven, Leaseplan, Toplease, Interlease)
● Begeleiding gebruikers van HR Primus ASAP (IBM)
● Payroll
● Controle verzamelloonstaat
● Jaar rondrekening LH, BTW, Sociale premies
● Oplossen problemen jaarwerk met de boekhouding
● Reviewing mutatie documenten
● Management rapportages
● Jaarrekening
● Fiscale rapportages


Payroll Controller,
January 1994 – July 1996 Volkskrant (Perscombinatie Meulenhof) (WR Leading in Finance & DKN Financial Consultants)

● Payroll en pensioenen
● Ziekenadministratie
● Aanspreekpunt Payroll & benefits issues,
(Belastingdienst, UWV Gak, Arbodienst,)
● Jaarrekening
● Fiscale rapportages
● Controle verzamelloonstaat
● Jaar rondrekening LH, Sociale premies

Junior Controller,
Oktober 1992 – November 1994 De Surinaamsche Bank NV

● Controller accountings
● Opstellen Managementrapportages
● Jaarrekeningen
● Cash flow rapportages
● Kas controle
● Budgets and Forecasting


Account Payable Controller,
december 1991 – Oktober 1992 De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij

● Purchase orders
● Controleren Budgets versus Actuals
● Prijsvergelijkingsonderzoek
● Controleren en boeken van ontvangen facturen

Opleiding interimmanager

OPLEIDING:
• HBO – Samenwerkende Register Accountants Business Academy (2003, graduate)
• PDL (1997, graduate)
• MBA (1993, graduate)
• MEAO – Business economics (1991, graduate)
• Capgemini – Academy (2012, graduate)
TRAINING GEVOLGD
• Presentation (2007)
• SAP HCM (HR, Payroll), SAP EEC Getting Professional HR PA & Time (2012)
• SAP Solution Manager Implementation Support (2012)
• SAP EEC FICO (AP, AR, GL, Profitability Analysis, Cost & Profit Centre ), SAP BO [2012]
• Access 2003, Access 2007
• PRinCE2 (2010)
• Lean six sigma (2012)
• Business Process Modelling & Analyses (2012)
• Cognos 8 Reporting, Beheer metadata modelleren met Framework Manager (2012)

SPECIALISME
• Platforms: SAP, Microsoft Windows,
• Applications: SAP, MySQL / MS SQL
• Software: Microsoft Office 97 - 2010, Solomon, Lotus , JD Edwards, Lopac, Exact Globe, Account-view, Case-view Case ware, ADP Perman, Primus ASAP, MS Dynamics, Axapta3, Unit 4 Multiverse; OS Financials, Roos Roos, Cognos, Oracle

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

werkervaring voor zowel het midden- en kleinbedrijf als voor diverse grote ondernemingen.
Goed gevoel voor interbestuurlijke verhoudingen en besluitvorming-processen.
Oplossingsgerichte instelling en is creatief.
Ervaring op strategisch niveau.
Financiële administraties, Pensioen administraties en Salaris administratie en procesbeheersing zijn op zijn lijf geschreven. Heeft leidinggevende capaciteiten en kan een team aansturen.


Talenkennis interimmanager

Nederlands (moederstaal)
Engels (vloeiend in woord en geschrift)

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here