Flex Manager
21202 interim professionals
21202 professionals

 Select

Find similar resumes

Interimmanager, projectleider

Interimmanager, projectleider

Werkervaring interimmanager

A. Functies als interimmanager, projectleider, adviseur

2003/2004 Directeur unit ROC.
Opdracht verbeteren bedrijfsvoering op financiën en personeel, opdrachtenportefeuille, onderwijsvernieuwing, samenwerking met ander ROC

2004 Projectleider ontwikkelplan Openbaar Onderwijs.
Formuleren strategisch beleid en realiseren organisatieontwikkeling in zowel de centrale organisatie als de scholen in een middelgrote gemeente

2002/2003 Adjunct-directeur unit ROC.
Bedrijfsvoering personeel en financiën, standaardisering van werkprocessen waaronder Administratieve Organisatie

2001/2002 Projectleider herontwerp bedrijfsvoering unit ROC.
Leiding aan projectteam en ondersteuning management bij het herontwerp van de bedrijfsfuncties personeel en financiën naar structuur en proces

2002 Algemene Zaken, secretaris College van Bestuur, ROC
Co-leiding bestuursdienst met 3 afdelingen, in combinatie met de functie van secretaris College van Bestuur.

2002 Hoofd examenbureau sector Economie, ROC.
Opdracht reorganisatie examenbureau: leiding aan het projectteam, ontwerp, bemensing en externe contacten

2001/2002 Directeur school voor VMBO, Amsterdam OZO.
Opdracht herstructureren en revitaliseren schoolorganisatie naar structuur en procesgang

2000/2001 ICT-manager, ROC.
Leiding geven aan ICT coördinatoren, ontwikkeling ICT functie

2002 Projectleider strategische positionering, ROC.
Projectleiding en eindredactie Strategisch beleidsplan College van Bestuur 2002 – 2007

2002/2003/2004 Coaching van leidinggevenden.
Directeur unit van een ROC; Bestuursmanager Openbaar Onderwijs(PO/VO); Afdelingsmanager van een ROC

1999/2000 Projectleider reorganisatie unit ROC.
Ontwerp en implementatie van de samenvoeging van afdelingen

2003/2004 Adviseur samenvoeging afdelingen unit ROC.
Ontwerp en implementatie samenvoeging afdelingen: managementstructuur en administratieve organisatie

2003 Vergroting ICT inzet in het onderwijsproces binnen het VMBO, ROC.
Onderzoek en advies ter verhoging van de kwantiteit en kwaliteit van inzet van ICT in het onderwijsproces van de 9 scholen voor VMBO

2000/2001 Strategische positionering school voor VMBO Amsterdam ZO.
Adviesopdracht: positionering van de school in de regio en naar assortiment

2000 Organisatie audit ROC.
Adviesopdracht: doorlichting structuur en uitvoeringspraktijk regiomanagement sector administratie/handel

1999/2000 Reorganisatie unit DGO, ROC
Adviesopdracht: reorganisatie als gevolg van fusie met In-service onderwijs

1997/1998 Fusietraject volwasseneneducatie ROC
Adviesopdracht: fusie 3 instellingen tot 1 unit Educatie

B. Functies in loondienst vanaf 1986

1996/2000 Hoofd stafbureau Onderwijs, Organisatie en Kwaliteitszorg
ROC MidWest Groep, Gouda
Leiding geven aan het bureau, intern organisatieadvies, projectleiding

1994/1999 Portefeuillehouder Financiën en Personeelszaken
Stichting Buitenschoolse Opvang 'Oog in Al’ te Utrecht

1992/1996 Directeur Regionaal Bureau Onderwijs
RBO-Rijnstreek, Leiden
Algemeen directeur, projectleiding, acquisitie, organisatieadvies voor scholen

1989/1992 Directeur Intermediaire organisatie scholing – arbeidsmarkt
PBVE, Gouda.
Algemeen directeur, acquisitie, projectleiding, bureaumanager

1988 Adviseur Regionaal Educatief Centrum
REC Oost-Utrecht, Nieuwegein
Adviseur strategie/diensten portfolio en organisatiestructuur

1987/1988 Stafmedewerker Stedelijk Project Educatie Anderstaligen, Amsterdam
SPEA, Amsterdam Centrum en Amsterdam Z.O.
Stafmedewerker strategie en aanbod portfolio

1986 Adviseur stichting Basis Educatie
Basiseducatie 'De Heuvelrug', Doorn/Leersum
Adviseur fusiebegeleiding en organisatieopbouw

1985 Beleidsmedewerker Minderhedenbeleid
Gemeente Tiel, afdeling Welzijn
Opleiding interimmanager

Leergang Verandermanagement, Neijenrode

NVOA-3 opleiding Senior Organisatie adviseur(nu:IBO)
Verandermanagement.Post-HEAO Management(3-jarig)
Organisatiestructurering, Personeels management, Financieel management,Project management, Marketing

Antropologie
Specialisaties: Etniciteit en Bedrijfscultuur

Sociale Academie, Cultureel Werk
Specialisaties: Opbouwwerk en Groepsdynamica

Publicatie:
Zelfsturing in het onderwijs’, Meso-Magazine nr.113, okt. 2000

Trainingen

Projectmanagement
Procesherontwerp: Business Proces Redesign
Kwaliteitszorg INK-EFQM: geautoriseerd intern auditor
Informatievoorziening en pakketselectie
ProfessionaliseringConsultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

verandermanagement
bedrijfsvoering
procesontwerp
herstructurering

Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels
Duits

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here