Flex Manager
21202 interim professionals
21202 professionals

 Select

Find similar resumes

Organisatieadviseur

Organisatieadviseur

Werkervaring interimmanager

Markt: Dienstverlening Arbeidsmarktontwikkeling
Rol: adviseur, projectleider
Werkzaamheden:
- Ondersteunen en adviseren op het gebied van competentieontwikkeling en competentiemetingen aan de hand van EVC
- Ontwikkelen van instrumentarium voor efficiënte en effectieve inzet van EVC voor de doelgroepen vrijwilligers, werknemers, intreders en reïntegratiekandidaten
- Aansturen en coachen van projectteammedewerkersMarkt: Diverse klantorganisaties (groot- en middenkleinbedrijf/profit)

Rol: Adviseur / Trainer / Coach
Werkzaamheden:
- Het begeleiden van de inrichting van academies binnen grote organisaties (>100 werknemers)
- Het begeleiden van managementteams bij het vertalen van organisatiedoelstellingen naar bijbehorende gewenste personeelsvaardigheden
- Het ontwikkelen en uitvoeren van trainingen, gericht op (o.a.):
- Effectief ondernemen
- Versterken van communicatieve vaardigheden
- Het uitoefenen van invloed in werkgerelateerde situaties
- Verhogen van projectrendement
- Het keren van belemmerende overtuigingen
- Persoonlijke effectiviteit
- Timemanagement
- Klantgerichtheid
- Individuele coaching
- Het ontwikkelen en begeleiden van “games”. Dit zijn spelsituaties/simulaties waarin enerzijds bewustwording van specifiek, ongewenste gedrag wordt gerealiseerd en waarin anderzijds geoefend wordt met gewenste gedragsvaardigheden.
- Het begeleiden van teamsessies waarin samenwerken centraal staat. Dit door (o.a.):
- Interventies in conflictsituaties
- Teambuildingsactiviteiten
- Evaluatiesessies m.b.t. de samenwerking
- Begeleiden bij het komen tot samenwerkingsafspraken


Markt: Middelbaar beroepsonderwijs
Rol: Organisatieadviseur
Werkzaamheden:
- Het opnieuw vormgeven van de bedrijfsvoering (ondersteunende diensten binnen het ROC) op dusdanige wijze dat zowel het beroepsonderwijs als ook de School van Educatie optimaal van de dienstverlening gebruik kan gaan maken. Het heeft betrekking op een omslag van een aanbodgericht naar een vraaggericht dienstencentrum, waarbij veel aandacht wordt besteed aan het thema klantoriëntatie. Het herontwerp is gestoeld op ambitie, waarbij tegelijkertijd nagedacht wordt over een reëel migratiepad om in augustus 2007 de uiteindelijke organisatie van het dienstencentrum te hebben gerealiseerd.
- Samen met de klant, collega ROC’s en het Ministerie van OC&W wordt een scherp beeld verkregen van de marktwerking, de kansen, bedreigingen, de sterke en zwakkere punten voor de School van Educatie van het ROC: wat willen we de komende jaren gaan doen en hoe pakken wij dat aan? Het ROC wil van een aanbodgerichte naar een meer vraaggerichte organisatie groeien. De bevindingen zijn vastgelegd in een strategienota en een goed onderbouwd organisatie-inrichtingsplan is opgesteld om deze aanpassing te bewerkstelligen.


Markt: Hoger Onderwijs
Rol: Projectleider Administratieve Organisatie, Functionele Inrichting en Opleidingen
Werkzaamheden:
- Implementatie van een nieuw onderwijsconcept en een vernieuwde werkwijze: competentiegericht en flexibel onderwijs. Leidinggeven aan het projectteam; verantwoordelijk voor de functionele specificaties van het nieuwe studievolg systeem, de vernieuwde onderwijs- en administratieve processen en de implementatie van het systeem en de processen, inclusief de administratieve organisatie.


Markt: Middelbaar beroepsonderwijs - vervolg
Rol: Organisatieadviseur
Werkzaamheden:
- Het integreren en optimaliseren van de verschillende werkwijzen binnen het beleidsterrein Studentenzaken na een fusie; Onderwerpen (o.a.):
Studentenregistratie (zowel beroepsonderwijs als Educatie)
Resultaatbeheer (zowel beroepsonderwijs als Educatie),
Financiële afwikkeling cursusgelden
Beroepspraktijkvorming
Presentieregistratie en verzuimprotocol
Verantwoording met betrekking tot subsidies ESF VSV/BBL
- Ontwerpen van effectief relatie- en accountmanagement ter voorbereiding van de aanschaf van het CRM-pakket (CvB-relaties, BPV-relaties, contractrelaties van Educatie en Beroepsonderwijs, relaties in de zorgstructuur)
- Het ondersteunen van de klant bij het in kaart brengen van de (vernieuwde) AO/IC voor contractmanagement voor twee locaties binnen de school van Educatie.

Markt: Telecom

Rol: Organisatieadviseur
Werkzaamheden:
- Aansturen en coachen van projectteammedewerkers; Verantwoordelijk voor: Risicoanalyse m.b.t. de (materiële) bedrijfsprocessen in het kader van de Sarbanes Oxley Act; Inventarisatie van bestaande interne controle maatregelen; Opstellen leemtelijst (risico’s versus controle maatregelen)


Markt: Woningcorporatie
Rol: Coach
Werkzaamheden:
- Het coachen van twee klanten. Beide coachees ambiëren een managementpositie; de coachingssessies zijn mede hierom gericht op het verschaffen van inzicht in de eigen competenties en vaardigheden, inzicht in de gewenste competenties en vaardigheden en het begeleiden van de coachees in veranderingen in houding en gedrag.
Markt: Gemeente
Rol: Projectleider organisatie-inrichting
Werkzaamheden:
- Op basis van “proces gericht denken” zijn de producten en diensten van de gemeente inzichtelijk gemaakt resp. ontworpen; tevens zijn de inrichtingscriteria voor de nieuwe organisatie geformuleerd. De gemeente heeft als ambitie klantgerichter te gaan functioneren.
- Het begeleiden van de klant bij de reorganisatie.


Markt: Zorg (GGD)
Rol: Organisatieadviseur
Werkzaamheden:
- Het uitvoeren van een onderzoek naar de haalbaarheid en de inrichting van een shared service centre (SSC) voor de ondersteunende diensten van de GGD, eventueel in combinatie met de SSC-plannen van de gemeente; tevens het rapporteren van de bevindingen van het onderzoek in de vorm van een blauwdruk voor de gehele GGD-organisatie aan de Directeur Bedrijfsvoering en Directeur GGD.
- Het uitvoeren van een doorlichting van de functie Planning & Control en het rapporteren van de bevindingen aan de Directeur Bedrijfsvoering en Directeur GGD.
- Het doorlichten van en adviseren inzake de inrichting van Integraal Management onder de sectorhoofden en afdelingshoofden.


Markt: Banken en Verzekeringen
Rol: adviseur, projectleider
Werkzaamheden:
- Ondersteunen en adviseren van projectleiders (IT-projecten) met betrekking tot de inrichting van projectprocessen. Dit in het kader van het behalen van CMM-niveau 2
- Ondersteunen en begeleiden van projectmedewerkers (systeemontwikkeling en gebruikersorganisatie) met betrekking tot het uitvoeren van bepaalde projectactiviteiten
- Ondersteunen en adviseren van het MT Systeemontwikkeling met betrekking tot kwaliteitszorg in de automatisering (algemeen)
- Bepalen van de middellange termijn doelstellingen van het team Quality Assurance (nieuwe afdeling voor kwaliteitszorg met als scope de hele ICT-afdeling)
- Aansturen en coachen van projectteammedewerkers; Verantwoordelijk voor: Risicoanalyse m.b.t. de (materiële) bedrijfsprocessen in het kader van de Sarbanes Oxley Act; Inventarisatie van bestaande interne controle maatregelen; Opstellen leemtelijst (risico’s versus controle maatregelen)


Opleiding interimmanager

’85-’91 Christelijk Lyceum, Gouda, VWO (gymnasium beta)

’91-‘94 Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht, Cognitieve Kunstmatige Intelligentie; Afstudeerrichting: Kennissystemen

’94-‘99 Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Bedrijfskunde; Afstudeerrichting: Informatie Management

’07-heden Pulsar Academie, Laag-Zuthem, Veranderkunde


Talenkennis interimmanager

Nederlands: moedertaal
Engels: vloeiend

Overig

Cursussen en Trainingen:

febr ’99-febr ’00 Personal Development Program, Ruysdael Young Professionals
mrt ’99 Opleiding data modelling, function analysis en information planning, Cap Gemini
apr ‘99 Opleiding Administratieve Organisatie, Cap Gemini
mrt ‘00 Cursus Prince2 Foundation, TAS-ISMS Consultancy
apr ‘00 Gestructureerd testen (Tmap), KZA Kwaliteitszorg BV
mei ‘00 CMM, Alert Automation Services
juni ‘00 Introductie Auditing, KZA Kwaliteitszorg BV
aug ‘00 CMM (gevorderden), KZA Kwaliteitszorg BV
jan ‘01 Service Level Management, Pink Roccade
juni ’01 Introductie implementatie, KZA Kwaliteitszorg BV
jan ‘02 PeopleSoft Financials Introduction, PeopleSoft
mrt ’02 PeopleTools I & II Accelerated, PeopleSoft
okt ’02 PeopleSoft General Ledger I & II Accelerated, PeopleSoft
juni ’03 Core skills training (adviesvaardigheidstraining), KPMG
juli ’03 Werken met het INK management model, Atos Consulting
nov ’05 Business Performance Improvement
febr ’06 Cursus Coaching (School voor Coaching)

Computervaardigheden:

MS Office (Word, Excel, Project, Power Point) Uitstekend
MS Visio Uitstekend
SDW Uitstekend
Protos Uitstekend
ARIS Uitstekend
Cross Approach Uitstekend

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here