Flex Manager
21202 interim professionals
21202 professionals

 Select

Find similar resumes

interim-/crisismanager

interim-/crisismanager

Werkervaring interimmanager

Recente beroepservaring als interimmanager, organisatieadviseur:
1. De Alliantie-Amsterdam (december 2008 – juli 2009):
Directeur Woondiensten a.i.
• Overbruggingsmanagement
• Organisatie ontwikkeling woondiensten
• Externe vertegenwoordiging
2. Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (juni 2008 – maart 2009):
Begeleider organisatie ontwikkeling
• Ontwikkelen nieuw organisatiemodel
• Opstellen projectplan, projectsecretaris
• Begeleiden invoering organisatiemodel
3. Provincie Overijssel, team Landbouw, Natuur en Landschap (augustus 2007 – maart 2008):
Accountmanager Dienst Landelijk Gebied (Grondbeleid)
• Ontwikkelen meerjaren programma grondbeleid
4. Politieacademie, (oktober 2006 – juni 2007)
Beleidsadviseur Postinitieel Politieonderwijs (faculteit BPL) en Projectleider INK (concernstaf)
• Coördinatie van beleidsontwikkeling faculteit
• Uitvoeren van audit INK van de Politieacademie (als geheel)
5. Gemeente Rotterdam - Sociale Dienst (oktober 2005 – augustus 2006)
Projectleider continuïteitsmanagement
• Ontwikkelen van managementmodel voor crisisomstandigheden voor de SD
• Projectsecretaris invoering managementmodel
6. Gemeente Den Helder – Centrum Werk en Inkomen (oktober 2005)
Training agressiebeheersing
7. Stichting Volkshuisvesting Uden (september 2005)
Training agressiebeheersing
8. Woonkwartier BV (januari – december 2005)
Projectmanager oprichting BV
• Opstellen van businessplan voor op te richten BV (samenwerking meerdere bedrijven)
• Oprichten BV
• Inrichten van de BV (operationaliseren)
9. Landelijke Commissie Zwembaden (juli 2004)
Workshops agressiemanagement
10. Wijnberg bestratingen VOF (februari 2004 – juli 2005)
Projectmanager reorganisatie
• Oplossen van problemen in de directie van de VOF
• Uitkopen van een directeur
11. Gemeente Utrecht – afdeling Wonen (juli 2003 – maart 2004)
Projectmanager woonwagenstandplaatsen Leidsche Rijn
• Lostrekken onderhandelingen over het ontwikkeling nieuwe standplaatsen
• Heronderhandelen over de technische en financiële afspraken
• Maken van afspraken met bewoners over verhuizing
• Draaiboek verhuizing opstellen en uitvoeren
12. Gemeente Apeldoorn – directie Ruimtelijke Ordening (januari – september 2004)
Projectmanager overdracht woonwagenstandplaatsen en handhaving
• Inventarisatie financiële en organisatorische gevolgen overdracht aan corporaties
• Opstellen van overeenkomst
13. FS Gents BV (februari – maart 2004)
• Organisatieadvies outsourcing
14. Customizing BV (januari 2002 – december 2003)
Projectmanager herstructurering
• Onderzoek naar gewenste organisatiestructuur groeiende organisatie
• Begeleiden invoering nieuwe structuur
• Advisering directie
15. BV Woonwagenexploitatie (juli 2002 – december 2003)
Statutair directeur a.i.
• Oprichting BV en overname woonwagenstandplaatsen
• Sanering beheer en financiën; handhaving
16. Woningcorporatie Amnis Utrecht (juli 2001 – april 2002)
Algemeen directeur
• Overbrugging management
• Fusiebegeleiding
• Organisatieverandering
17. Gemeente Almere – afdeling Wonen (februari – juni 2001)
Leiding afdeling
• Overbruggingsmanagement
• Samenvoegen afdelingen wonen en grondzaken

Vaste arbeidsrelaties:
1 Woningbedrijf Rotterdam, districtsmanager Overschie en Rotterdam Zuid (1998 – 2001):
Het WBR was in voorgaande jaren verzelfstandigd waarna nieuwe districtsmanagers werden aangetrokken. Ik werd verantwoordelijk voor het beheer en verhuur van in het totaal 11.000 woningen. De districten functioneerden als (deel)corporaties met alle taken die daarbij behoren: woningverbetering, stadsvernieuwing, bewonersparticipatie, incassobeleid, continuïteitsplan, etc. Een van de belangrijkste activiteiten was het herpositioneren van de medewerkers in de organisatie. Waren deze oorspronkelijk gericht op “huizen”, nu moesten ze de huurder als klant gaan zien. Daarnaast heb ik een nieuw onderhoudsmodel ontwikkeld en ingevoerd.

2 Ministerie van Justitie, hoofd parketorganisatie OM Arnhem (1994 – 1998):
Als hoofd was ik verantwoordelijk voor het geheel van administratieve en organisatorische processen rondom de justitiële afdoening van strafzaken. Arnhem had als zorggebied de politieregio's Gelderland Midden en Gelderland Zuid, evenals alle militaire strafzaken. Mijn activiteiten bestonden uit het implementeren van een organisatieverandering. Er werden teams, bestaande uit Officieren van Justitie, juristen en administrateurs gevormd, die verantwoordelijk waren voor de totale verwerking van zaken uit één politie district. Daarnaast bleven enkele gespecialiseerde units bestaan (militaire kamer en zware criminaliteit). Het effect was dat er, met 30 mensen minder, geen achterstanden meer bestonden in de afdoening en dat de medewerkers een breder en aantrekkelijker werkpakket kregen. De maatschappelijke impact van de organisatie werd bij de medewerkers een duidelijk richtsnoer.

3 Ministerie Binnenlandse Zaken Directie Brandweer, chef beleidszaken, organisatie en internationale zaken (1986 – 1994):
Verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling van de directie, verantwoordelijk voor beleid en uitvoering van de internationale zaken (EU, NATO, bilateraal). Betrokken bij vele projecten in het kader van de reorganisatie van het ministerie en de rampenbestrijding zoals de opheffing van de BB, de invoering van de Brandweerwet en Rampenwet, bilaterale hulpverlenings-overeenkomsten met België en Duitsland, Landelijk en Nationaal Coördinatie Centrum en Voorlichting bij Rampen.
De afdeling B&O hield zich met alle aspecten van het brandweerwerk en rampenbestrijding bezig. De randvoorwaarden die nodig zijn voor het bestrijden van rampen en grote ongevallen werden door mijn afdeling verkend en beschreven. Het geheel werd o.a. vastgelegd in de Unité de Doctrine Rampenbestrijding.
Daarnaast werden de contacten met het buitenland in deze periode geformaliseerd. In dit internationale kader ben ik enkele jaren opgetreden als Chairman of the Civil Defence Committee van de NAVO. Als zodanig heb ik een internationaal congres over de organisatorische aspecten van de internationale bijstand bij rampen georganiseerd.

4 Gemeente Lelystad, Scholengemeenschap Lelystad, leraar biologie en natuurwetenschappen (1981 – 1986)

5 Dierenhotel Lelystad, management en onderzoek (1980 – 1981)

6 Gemeente Amsterdam, Burgemeester Tellegen MAVO, leraar biologie (1979 –1980)

7 Universiteit van Amsterdam, afdeling Ethologie, kandidaatsassistent (1979 – 1980)


Opleiding interimmanager

1 Doctoraal diploma wiskunde en natuurwetenschappen - biologie
2 Diploma HBS-B
3 Diploma's MULO A en B
4 Kernelementen van financieel management
5 Algemeen Management Programma (MBA)
6 Media training
7 Crisis management (Clingendael)
8 NATO civil militairy corporation course
9 Cursus overheidskunde
10 Cursus onderhandelen
11 Cursus internationaal onderhandelen


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ruim 30 jaar ervaring in vooral de publieke sector. Hij heeft zowel als beleidsadviseur als in eindverantwoordelijke functies met succes geacteerd. Zijn succesfactoren zijn z’n analytisch vermogen, zijn vermogen om functionele relaties op te bouwen en zijn inventiviteit in communicatie en management.
Hij wordt beschreven als de diplomaat/manager met een prettig en vertrouwenwekkend natuurlijk overwicht op zijn omgeving. Zijn stijl van leidinggeven is coachend, waarbij hij ruimte schept voor de medewerkers. Hij brengt rust waar onrust heerst. Hij is zowel een (interim-)bestuurder als een projectmanager. Hij weet de koers van de organisatie te definiëren, daarvoor draagkracht te verwerven en te realiseren.
Als manager heeft hij bewezen organisaties te laten veranderen in de gewenste richting en de mensen aan zich te binden.


Talenkennis interimmanager

nederlands,engels,duits en frans

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here