Flex Manager
21202 interim professionals
21202 professionals

 Select

Find similar resumes

HRD-professional

HRD-professional

Werkervaring interimmanager

Projectmanagement implementatie innovatief leren 01-2012 - heden
Het adviseren over en implementeren van innovatieve leervormen (e-learning, blended learning, gaming, mobile learning) voor diverse klanten in de profit (MKB-retail, zakelijke dienstverlening, financiële dienstverlening) en non-profit sector (o.a. VR Brabant Noord, VR Midden en West-Brabant, VR Zuid-Limburg, GHOR Brabant Noord, Politieacademie) in het kader van blijvende vakbekwaamheid/periodieke certificering.

Gemeente Veghel 01-2012 t/m 12-2012
Het implementeren van een employability-model om interne doorstroom binnen de eigen gemeente en omliggende gemeenten te faciliteren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de HR21-functietaal. Onderdeel is van dit traject is de HR3P-methode als instrument om de employability van de eigen medewerkers in kaart te brengen.

ATO-scholenkring 09-2011 t/m 01-2012
Ontwikkeling en implementatie van een employability-tool voor docenten binnen 3 basisscholenkringen (ATO, Signum en Leijgraaf) om hun mobiliteitsbehoefte in kaart te brengen, een masterclass mobiliteit te ontwikkelen voor deze doelgroep en deze masterclass uit te voeren.

Crenovatie (St. Kreanet) 09-2011 t/m 06-2012
Coachingstraject om Minor studenten aan de Saxion Hogeschool te Enschede te coachen bij het uitvoeren van creativiteitssessies binnen het MKB.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 05-2011 t/m 12-2012
Ontwikkeling en implementatie van e-learningmodule voor operationeel leidinggevenden binnen de brandweerorganisatie

Plan H (project van BV Maakbaar) 05-2011 t/m 12-2011
Implementatie van de CareerCube© om voor 5 ondernemersverenigingen op 5 industrieterreinen mobiliteit voor medewerkers te bevorderen binnen een interne banenpool. De CareerCube© is een instrument dat de matching tussen medewerkers, functies en vacatures verzorgd en is ontwikkeld voor HRM.

Serious Gaming 2010 t/m heden
Ontwikkeling, implementatie en facilitatie van diverse (eigen) Serious Games gericht op het ontwikkelen van individuele en teamcompetenties voor projecten voor organisaties als LTP, Nationale Nederlanden, Vodafone, Nederlands Spoorwegen, De Nederlandse Bank, NEVAP e.d.

Regionale Brandweer Brabant-Noord 09-2009 t/m 01-2011
- Teamleider Vakbekwaamheid a.i.
Belangrijkste taken:
o Operationeel leidinggeven aan team professionals (7 FTE)
o Budgetverantwoordelijkheid
o Adviseren MT van de regio omtrent ontwikkelingsbeleid
o Operationeel proces opleidingen stroomlijnen binnen de regio
o Deelname aan aanbestedingstraject selectie Virtueel Oefensysteem met Vakbekwaamheidscluster Zuid-Nederland, vertegenwoordiger namens Brabant Noord
o Implementatie en herinrichting AG5 als opleidings- en oefenadministratiesysteem van lokaal naar regionaal
o Implementatie ingrijpende verandering binnen de organisatie als gevolg van het landelijk project Kwaliteit Brandweerpersoneel (implementatie nieuw brandweeronderwijs)
o Ontwerpen en implementeren Leeragentschap Brandweer voor de regio
o Begeleiden van de organisatieverandering naar domeinvorming en districtsvorming (organisatiebeschrijving, -communicatie en – implementatie)
o Aansturing en coaching in kwaliteitsverbetering eigen instructeurs (80-90) d.m.v. coachingstraject (i.s.m. verschillende coaches)

Telecom 09-2009 tot 12-2012
- Personeelsmanager a.i.
Belangrijkste taken:
o Vormgeven/herstructureren/optimaliseren bedrijfsprocessen en personeelsprocessen (functioneringsgesprekken, aanstellingsbeleid, verzuimbeleid e.d.)
o Adviseren Directeur en MT over personeelszaken
o Werven en selecteren nieuw personeel
o Coachen MT-leden t.a.v. dagelijkse aansturing personeel
o Aanspreekpunt binnen organisatie voor leidinggevenden en medewerkers op personeelsgebied

Vts Politie Nederland (vtsPN) 09-2007 tot 09-2009
- Hoofd Opleiding & Ontwikkeling
Belangrijkste taken:
o Adviseren van directie en hoger management omtrent ontwikkelingsbeleid (Strategische Personeels Planning, MD-programma, employabilitybeleid, competentiemanagement,opleidingen, organisatieadvies, integriteit e.d.)
o Projectleider van aanbesteding voor 3 raamovereenkomsten (hard skills, soft skills en ICT) opleidingsleveranciers voor gehele organisatie (budget € 6.2 mio)
o Opstarten, doorontwikkelen en coördineren employabilitycentre vts PN en de vtsPN-Academie,
o Operationeel leidinggeven medewerkers O&O (adviseurs, projectleiders en ondersteuners)
o Projectleider van organisatiebrede ontwikkelingsprojecten:
- In- en doorstroomklassen i.h.k.v. werving
- Loopbaanontwikkeling
- Strategische personeelsplanning
- Organisatieadvies
o Opstellen lange termijn beleid HRD van de organisatie
o Voortgangsrapportages (financieel, inhoudelijk) aan directie en management
o Financieel eindverantwoordelijkheid

Vts Politie Nederland (vtsPN) 2005-2007
- Sr. Adviseur Opleidingen en Ontwikkeling
Belangrijkste taken:
o Ontwikkelen en adviseren van directie en management omtrent ontwikkelingsbeleid (Strategische Personeels Planning, MD-programma, employabilitybeleid, competentiemanagement e.d.)
o Ontwikkelen en adviseren ontwikkelingsprogramma’s (e-learning, b-learning), zoals:
- Professionalisering medewerkers softwareafdeling i.s.m. Open Universiteit Nederland
- Professionalisering projectmanagers
- Professionalisering medewerkers Customer Service Desks
o Opstarten, doorontwikkelen en coördineren vtsPN-Academie,
o Operationeel leidinggeven medewerkers opleidingen
o Projectleider van organisatiebrede opleidings- en ontwikkelingsprojecten:
- In- en doorstroomklassen i.h.k.v. werving
- Loopbaanontwikkeling
- Strategische personeelsplanning
- Implementatie stagecoördinatiepunt
- Implementatie competentiemanagement
o Opstellen lange termijn beleid HRD van de organisatie
o Kwaliteitscontrole producten en diensten
o Voortgangsrapportages (financieel, inhoudelijk) aan directie en management
o Projectleider van aanbesteding voor 3 raamovereenkomsten (hard skills, soft skills en ICT) opleidingsleveranciers voor gehele organisatie (budget € 6.2 mio)
o Contractbeheer met leveranciers (budget € 6.2 mio)
o Inkoop nieuwe contracten (budget € 6.2 mio)FSR opleidingsgroep te Eindhoven 1997 - 2005
(onderwijskundig opleidingsinstituut)
Functies:
- Afdelingsmanager 2002 – 2005
o Operationeel leidinggeven aan 15 medewerkers van de afdeling (onderwijskundigen, programmeurs, docenten)
o Commerciële eindverantwoordelijkheid
o Budgeteindverantwoordelijkheid (P&L)
o Adviseren extern bij complexe maatwerkprojecten op het gebied van opleiden en ontwikkelen, zoals:
- Ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van e-learning, kennis- en leerportalen
- ESF-subsidies
- Ontwikkelen en implementeren van opleidingsmanagement- software
- Onderwijskundig projectleider 1997 – 2002
o Aansturen projectteam (onderwijskundigen, programmeurs, docenten)
o Adviseren aan klanten op het gebied van maatwerk opleidingsvraagstukken e-learning, b-learning (profit en non-profitorganisaties)
o Ontwerpen opleidingsmaterialen e-learning, b-learning (digitaal, hardcopy, blended learning oplossingen, opleidingsportalen)
o Inhoudelijk input leveren bij offertetrajecten
o Rapporteren aan MT van de afdeling.
o Ontwikkelen opleidingsmaterialen e-learning, b-learning (digitaal, hardcopy, blended learning oplossingen, opleidingsportalen)
o Inhoudelijk ondersteunen accountmanager/sales
o Trainingen uitvoeren

Opleiding interimmanager

Toegepaste Onderwijskunde, Leiderschapstrainingen, Serious Game Design

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Klantgericht, pragmatisch, dynamisch, gepassioneerd, resultaatgericht, communicatief

Talenkennis interimmanager

Nederlands, engels, duits

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here