Flex Manager
21220 interim professionals
21220 professionals

 Select

Find similar resumes

Agile scrum coach en veranderaar

Agile scrum coach en veranderaar

Werkervaring interimmanager

Agile en scrum coach
- diverse scrummaster en productownerrollen
- non-it Scrum implementaties voor innovatieprojecten bij meerdere bedrijven in diverse branches.
- begeleiding invoer agile werkwijze organisaties
- begeleider, spelleider, acteur en coach bij business en managementsimulaties

Adviseur strategie en beleid
Procesbegeleiding strategisch plan en ondernemingsplan,
Beleidsontwikkeling: vertaalt visie strategie naar beleid.
Ontwikkeling en implementatie van vastgoedsturing in de operationele processen en de planning- en controlcyclus
Projectmanager bij diverse organisatieprojecten, o.a. visitatie; ondernemingsplan; huisvesting etc.

beleidsadviseur woningcorporaties
Specialisatie in strategisch voorraad beleid, vastgoed, huisvesting, ICT, visitatie en facilitair
Projectleider voor allerlei voorkomende projecten zoals implementatie vastgoedsoftware, en huisvesting organisatie inclusief ICT
Gevraagd en ongevraagd adviseren en ondersteunen van de organisatie op uiteenlopende beleidsvelden.

projectleider strategisch voorraadbeleid
Zorgdragen voor de ontwikkeling van strategisch vastgoedbeleid van de deelnemende corporaties en de implementatie van het beleid.
Opstellen van de investerings- en exploitatiekaders voor het strategisch voorraadbeleid.

beleidsmedewerker huisvesting
Projectleiding van de tijdelijke huisvesting voor ruim 100 ambtenaren;
Projectlid (ver)bouw gemeentehuis, theater en bibliotheek:
• controle ontwerp- en werktekeningen etc.
• opstellen van programma’s van eisen voor interieur
gebruikers
• Projectleiding realisatie audiovisuele middelen

Opleiding interimmanager

Executive Master of Business Administration
Fase 2: WO-master en Executive Master of Business Administration (MBA), diploma behaald: maart 2014
Masterproeve: Vastgoedsturing van project naar proces: implementatie van vastgoedsturing bij Mijande Wonen. http://lnkd.in/dBgJn3t
integrale benadering vanuit de mindsets van Mintzberg (omgeving, verandering, organisatie, mensen, zelf)

Executive HBO Business Administration
Fase 1: Post HBO Executive Business Administration en Masterclass Career Centre Twente
diploma behaald: januari 2013.
inhoud: o.a. financieel management; strategisch management, strategische marketing, organisatie management, HRM, innovatie en organisatie, prestatiemanagement, innovatiemanagement.

Technische planologie
2- jarig doorstroomprogramma Technische Planologie, diploma behaald: september 2003
Afstudeerrichting: Stedelijke Planning,
Vakkenpakket: o.a. volkshuisvesting, erfgoedplanning, milieuplanning, stedelijke planning, geografische informatie systemen, vastgoed en grond, plan- en projectevaluatie, economie etc.
Afstudeerscriptie: Wijken voor een geherstructureerd identiteitsdenken: een verkennend onderzoek over het herstructureren van wijken op basis van wijkidentiteit. http://bit.ly/scriptieplanologie

HTS Bouwkunde algemeen
Diploma behaald: mei 2001 Afstudeerrichting: Bouwkunde Algemeen
Vakkenpakket: o.a. bouwkunde, landmeten, bouworganisatie, communicatie techniek, mechanica, wiskunde, bouwfysica, installaties

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

analytisch, omdenker, visie, leergierig, snel schakelen

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here