Flex Manager
21202 interim professionals
21202 professionals

 Select

Find similar resumes

Manager

Manager

Werkervaring interimmanager

2005 – 2006: Beleidsmedewerker (interim-opdracht) bij Provincie Gelderland in Arnhem
Resultaten:
* advisering leiding afdeling Welzijn, Zorg en Cultuur
* onderzoek naar flexibilisering van subsidierelaties
* onderzoek naar dilemma subsidie of opdracht

2002 – 2004: Teammanager (interim-management) bij Instelling voor Lokaal Welzijnswerk in Den Bosch
[25 medewerkers]
Resultaten:
* invoering resultaatverantwoordelijk werken
* verbetering van de interne organisatie
* verbetering van de interne samenwerking
* verbetering van de profilering

1998 - 1998: Teammanager (interim-management) bij Instelling voor Lokaal Welzijnswerk in Tilburg
[25 medewerkers]
Resultaten:
* invoering offertemodel voor het werkplan
* verbetering van de interne samenwerking

1993 - 1993: Beleidsmedewerker (interim-opdracht) bij gemeente Utrecht
Resultaten:
* advisering leiding afdeling Sport en Recreatie over reorganisatie en bezuiniging

1982 - 1983: Teammanager (interim-management) bij Landelijke Theatergroep in Eindhoven
[4 medewerkers]
Resultaten:
* acquisitie en verkoop van 200 toneelvoorstellingen
* jaarplanning van 7 producties door 20 acteurs

1980 - 1982: Teammanager (interim-management) bij Centrum voor Internationale Samenwerking in Utrecht
[4 medewerkers]
Resultaten:
* behoud van de structurele subsidie
* verbetering van de interne organisatie

Opleiding interimmanager

1982: Voortgezette Agogische Beroepsopleiding Vorming en Volwasseneducatie, Hogeschool te Amsterdam
1985: Supervisorenopleiding, Hogeschool te Amsterdam
1990: Opleiding Management Contractactiviteiten, Twijnstra Gudde te Amersfoort

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Kernkwaliteiten: behulpzaamheid, betrouwbaarheid, daadkracht, doelgerichtheid, gedrevenheid, idealisme, loyaliteit, ordelijkheid en verantwoordelijkheidsbesef

Talenkennis interimmanager

Uitstekende uitdrukkingsvaardigheid in Nederlandse taal

Overig

Nevenfuncties als bestuurder bij sociaal-maatschappelijke organisaties


 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here