Flex Manager
21202 interim professionals
21202 professionals

 Select

Find similar resumes

Interim proces & structuur veranderaar

Interim proces & structuur veranderaar

Werkervaring interimmanager

Werkervaring
feb2009-heden
Reorganisatie training & development
Belangrijkste taken:
• Opzetten opleidings afdeling
• Direct aansturen, trainen, motiveren en coachen van trainers
• Indirect sturen en direct coaching 17 Team Manager over 2 afdelingen
• Beoordelingsgesprekken
• Projectmatig verbeteren van managementskills en leadership
• Doorvoeren van verbeterde bedrijfsprocessen, werkstrukturen
• Doorvoeren nieuw beleid tav Rapportage, opleiding
• Talent spotting


2007-feb 2009 Koninklijke Luchtvaartmaatschappij nv.
Interim Contract manager
Belangrijkste taken:
• Begeleiden fusie proces tbv catering management
• Overbruggen van cultuur- en procesverschillen
• Afsluiten catering contracten buitenstations van KLM in de regio’s Europa, India, Afrika, Midden-Oosten. (15 stations)
• Selecteren en inkopen van catering.
• Prijsonderhandelingen voeren. (ca.¬€ 700.000,-/station)
• Interdiciplinair overleg met product managers en planners
• Contractbeheer en Kwaliteit bewaking
• Onderhouden contacten met buitenstations, leveranciers en sturen dagelijkse operatie dmv directe aansturing 3 medewerkers.


2006-nov2007 Koninklijke Luchtvaartmaatschappij nv.
Coördinator opleiding & training
Belangrijkste taken:
• Reorganiseren afdeling
• Implementeren nieuwe plansysteem
• Aansturen, motiveren en coachen van 35 trainers.
• Verantwoordelijk voor trainers kwaliteit. (TTT)

2006-heden Secretaris / vice voorzitter Wijkraad Zuid Oost (16000 inwoners) te Enschede (voorzitter vanaf september 2010)
Belangrijkste taken:
• Verbeteren van het dagelijks bestuur.
• Opzetten secretariaat.
• Aansturen werkgroepen.
• Woordvoerder.
• Externe contacten (gemeente e.d.) onderhouden.
• Netwerken onderhouden, uitbreiden.
• Onderhandelingen voeren en aansturen t.a.v. externe contacten.

2005-heden Voorzitter wijkvereniging (130 leden)
Belangrijkste taken:
• Opbouwen van een wijkvereniging.
• Aansturen werkgroepen.
• Ontplooien van initiatieven.
• Woordvoerder.
• Externe contacten (gemeente e.d.) onderhouden.
• Onderhandelingen voeren en aansturen t.a.v. externe contacten.
• Communicatie met wijkbewoners onderhouden.
• Voorzitten bestuur- en ledenvergadering

1997-sept 2006 Koninklijke Luchtvaartmaatschappij nv.
Vlieger MD-11/B737 .
Belangrijkste taken:
• Verantwoordelijk voor een veilige vluchtuitvoering aangaande vliegtuig en passagiers volgens de KLM richtlijnen.
• Verantwoordelijk voor een economische en brandstofbewuste vluchtuitvoering d.m.v. brandstof optimalisatie afhankelijk van route en weersomstandigheden.
• Samenwerking met grondstaff en verkeersleiding voor een efficiënte vluchtuitvoering door een snelle grondafhandeling te bevorderen en mee te werken aan verkeersplanning.
• Op hoog niveau kennis hebben van alle vliegtuigsystemen en daar goed mee kunnen werken.
• Houdt de kennis van techniek en regelgeving op een hoog niveau d.m.v. nascholing en amenderingen.
• In staat zijn om in elke (nood) situatie onmiddellijk de benodigde acties te ondernemen en is daarbij indien nodig creatief in het bedenken van oplossingen.
• Draagt leiding over Cabine Bemanning.Verschillende scholen gemeenschappen HAVO, VWO, Gymnasium.
Docent Wiskunde / Natuurkunde /scheikunde
Belangrijkste taken:
• Doceren: Vakkennis op verschillende wijzen overdragen en studenten enthousiast maken/houden voor het vakgebied.
• mentorschap: individuele begeleiding en coaching van studenten buiten het vakgebied om.
• meebeslissen over het beleid van de onderwijsinstelling en de vaksectie m.b.t. jaarplanning, methodekeuze en toetsmethoden.
• het uitdiepen van de eigen vakinhoudelijke kennis en didactische vaardigheden door nascholing en symposia.


1987-1991 Albert Heijn supermarkt te Ede en Enschede.
Magazijnbeheerder.
Belangrijkste taken:

• Verbeteren op en overslag proces van wekelijkse doorstroom tot €300000,-
• Verbeteren optimale benutting van de opslagruimten.
• Coördinerende functie tussen afdelingen waaraan de goederen geleverd moeten worden.
• Contact onderhouden met leveranciers.
• Administratie bijhouden.


Opleiding interimmanager


2009 Bridgeplanning,
High Performance Management Techniques
2008 HACCP
1999 KLM management course
1995 KLM Luchtvaart School
1989 Noordelijke hogeschool te Enschede
Wiskunde en bedrijfswiskunde
Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

analytisch, doorzetter, beslisser, coach, motivator, oplossingsgericht

Talenkennis interimmanager

Engels mondeling en schrift uitstekend
Duits mondeling goed en schriftelijk redelijk

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here