Flex Manager
21220 interim professionals
21220 professionals

 Select

Find similar resumes

beleidsadviseur / projectleider / docent

beleidsadviseur /  projectleider / docent

Werkervaring interimmanager

- 3 jaar adviseur arbeidsmarktvraagstukken Ministerie
- 3 jaar projectleider landelijk arbeidsmarktproject
Ministerie
- 4 jaar adviseur informatisering zeer grote gemeente
- 4 jaar adviseur /afdelingshoofd informatisering provincie
- 5 jaar senioradviseur /unithoofd subsidies zeer groot
subsidie-adviesbureau
- 2 jaar financieel economisch adviseur
luchtvaartadviesbureau
- 8 jaar senior economisch adviseur / bedrijfsconsulent
middelgrote gemeente
- 8 jaar senior medewerker economie/ bedrijfsconsulent
middelgrote gemeente

Opleiding interimmanager

- doctoraal economie / sociologie (RUG)
- administratieve organisatie (VU)
- bestuurlijke informatica (AMBI , NOVI)
- financieel planner HAN
- adviesvaardigheden (intern)
- projectleiding (intern)
- cursussen persoonlijke ontwikkeling (Klammer)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

- diverse projecten geleid tijdens gehele loopbaan
. nationalisering belang Europees Sociaal Fonds van 30
naar 500 miljoen per jaar
. coordinatie -juridisch/economisch - van opzet Haagnet
(delen telecommunicatie infrastruxctuur door zeer grote
gemeente en KPN)
. begeleiding van opzet tot afrekening van zeer
grootschalige gesubsidieerde arbeidsmarkt projecten
. ontwikkeling en uitgigte bedrijventerreinen
. revitalisering bedrijventerrein
. ontwikkeling parkmanagement voor nieuw en oud
bedrijventerrein
. ontwikkeling centrummanagement op basis gemeentelijke
belasting

- leidinggevende ervaring bij overheid en bedrijfsleven
- snelle, gedreven en generalistisch persoon
- teamworker

Talenkennis interimmanager

- Nederlands zeer goed
- Engels goed
- Frans redelijk
- Duits redelijk

Overig

- harde werker
- prestatiegericht doch rekening houdend met menselijk element
- creatief en flexibel

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here