Flex Manager
21225 interim professionals
21225 professionals

 Select

Find similar resumes

Ervaren Credit (Billing) Manager OtC

Ervaren Credit (Billing) Manager OtC

Werkervaring interimmanager

2012- heden ____________________________________
Order to Cash manager/ consultant

• Het zelfstandig verrichten van audits op bestaande Order to Cash processen, of delen daarvan en het analyseren van eventuele knelpunten.
• Verantwoordelijk voor het advies, implementatie van mogelijke verbeteringen en structurering van het Order to Cash proces.
• Opstellen managementrapportages.
• Operationeel leidinggeven.

Opdrachtgevers:

Ennatuurlijk B.V. ( Projectleider DAF)
Periode: februari 2017 – maart 2017

• Analyseren van de processen op juistheid en volledigheid.
• Risico analyse met betrekking tot de continuïteit van de afdeling.
• Beoordelen effectiviteit en efficiency van de afdeling.


Vancis B.V. (Teamleider Contract to Invoice)
Periode: juli 2016 – januari 2017

• Het initiëren en implementeren van procesverbeteringen.
• Verzorgen van de data analyse ten behoeve van een tijdige en volledige facturatie.
• Aanspreekpunt voor interne en externe partijen met betrekking tot contracten, facturatie en (ongefactureerde) omzet.
• Verwerken van omzet gerelateerde transacties.


Dura Vermeer (Projectmanager Credit Management)
Periode: mei 2016 – juni 2016

• Het maken van een knelpunt analyse op de Order to Cash keten.
• Verbetervoorstellen gemaakt, gesplitst naar, korte en (middel)lange termijn.
• Implementatie van de “Quick-wins” en korte termijn verbeteringen.
• Risk management en klantacceptatie proces herschreven.


REL Consultancy (Working Capital Manager)
Periode: Sep 2014 – Dec 2014

• Verantwoordelijk voor de uitvoering van een werkkapitaal optimalisatie traject voor een beursgenoteerde Europese klant in de bouwindustrie (analyse, advies en uitvoering). De uitvoering werd gebaseerd op de “best practices” binnen Belgie voor zowel de C2C als de P2P keten.
• Optimalisatie van P2P proces.
• Optimaliseren van het contractbeheer, Credit en dispuutmanagement alsmede het invoeren van KPI’s en rapportages.

Abvakabo (Projectmanager Creditmanagement a.i.)
Periode : mei 2014 – juni 2014

• Opzetten van een projectteam voor de inning van de achterstallige contributie incasso.
• Dagelijkse aansturing van het projectteam ( 24 mensen)
• Bewaken van de voortgang van de incasso en betalingsverkeer
• Wekelijkse rapportage m.b.t. de voortgang.

2007- 2012 Logica Nederland B.V.
Manager Order to Cash

• Dagelijkse leiding van het Shared Service Center aan de afdelingen Projectadministratie, Billing en Credit Control (in totaal 27 FTE incl. 2 teamleiders) op basis van de service- level overeenkomsten.
• Verantwoordelijk voor het opstellen en beheren/bewaken van de Service Level overeenkomsten met zowel de interne klanten. Overbrengen van hoogwaardige en tijdige managementinformatie en overige informatie aan interne en externe partijen (bijv. Divisie Controller, externe accountants, etc.) en deze met hen bespreken.
• Het voeren van evaluatiegesprekken met de werknemers van het SSC team (lijnmanager voor de gehele cluster).
• Ontwikkelen en onderhouden van een servicegerichte cultuur en een voortdurend verbeteringsproces, waarbij continu een hoog niveau van klant- en werknemertevredenheid wordt bereikt.
• Onderhouden van zakelijke contacten met klanten (relatiebeheer).

2000 – 2008 Credit Solutions___________________________________________
Credit Manager

• Het zelfstandig verrichten van creditaudits op bestaande bedrijfsprocessen en het analyseren van eventuele knelpunten.
• Verantwoordelijk voor het advies, implementatie van mogelijke verbeteringen en structurering van het Order to Cash proces.
• Opstellen managementrapportages.
• Operationeel leidinggeven.

Opdrachtgevers:

Logica Nederland B.V. (Manager Order 2 Cash)
Zie boven.

Manpower Nederland B.V. ( Credit Manager)
Periode: juli 2006 - februari 2007
• Verantwoordelijk voor de afdelingen Collecting en Special Billing & Services ( totaal 15 FTE). De afdeling collecting draagt zorg voor een adequaat en structureel creditmanagement, waaronder kredietacceptatie en debiteurenbeheer.
• Het periodiek bespreken van de resultaten met de externe incasso partners.
• Collecting bewaakt het openstaande debiteurensaldo voor de zakelijke markt.
• De afdeling Special Billing & Services is verantwoordelijk voor de juiste en tijdige (afwijkende) facturatie.

Stichting Waternet ( Hoofd Incasso en betalingsverkeer)
Periode : augustus 2005 - april 2006
• Binnen de afdeling Klant, Markt & Relaties verantwoordelijk voor de afdelingen incasso en betalingsverkeer ( 17 FTE).
• Het optimaliseren van incasso processen voor zowel zakelijke als particuliere waterleveringen binnen (groot) Amsterdam.
• Het aantrekken van een nieuwe incassopartner en het bewaken van de kwaliteit en incasso resultaten op basis van de afgesproken dienstverleningsovereenkomst.
• Het onderbrengen (verkoop) van oninbare vorderingen aan een externe partij.
• Opstellen van Managementrapportages en vaststellen van KPI’s binnen de sector.

Adecco Nederland B.V. ( Credit Manager)
Periode : april 2005 - juli 2005
• De dagelijkse leiding over de afdeling incasso en debiteurenbeheer (5fte).
• Het verzorgen van de managementsrapportages.
• Implementatie van verbetertrajecten.
• Optimaliseren van interne procedures, automatisering met het doel tot verlaging van de DSO te komen.

NMT FencS ( Projectleider factoring en clearing)
Periode : januari 2005 - maart 2005
• Het opzetten van een factoring en clearing bedrijf voor de Nederlandse vereniging tot bevordering der tandheelkunde. Hierbij werden de operationele activiteiten uitbesteedt aan een externe partij.
• Het opstellen van een implementatieplan en de bewaking ervan.
• Het onderhouden van contacten de interne en externe partijen met betrekking tot de clearingservices.

XS4All B.V. (Hoofd Incasso)
Periode : november 2004 - december 2004
• De dagelijkse leiding over de afdeling over de afdeling Incasso (14 FTE).
• Het team begeleiden in de werkzaamheden ( operationeel en disciplinair).
• Het management adviseren op welke wijze de debiteurenportefeuille kan verbeteren door gebruik te maken van juiste technieken en middelen.

Ordina Holding N.V. (Credit Manager)
Periode : november 2003 - september 2004
• Het opzetten van een Shared Service Centre binnen de organisatie.
• Direct leiding geven aan de afdeling debiteurenadministratie (7 FTE) en betalingsverwerking.
• Het opzetten en verzorgen van de Management rapportages.
• De contacten onderhouden met de Sector Controllers en de afdeling Sales.
• Optimalisatieproces van het Credit Management proces binnen SAP.

Essent Kabelcom B.V. ( Credit Specialist)
Periode : juli 2003 - oktober 2003
• Het uitbrengen van een bindend advies m.b.t de kredietwaardigheid van de klant.
• Verantwoordelijk voor het gehele incasso traject van de groot zakelijke klanten.
• Het verzorgen en analyseren van de periodieke rapportages.
• Afhandeling van klachten in overleg met het management.
• Het incidenteel bezoeken van klanten.


NUON CCC ( Hoofd Incasso Zakelijke Markt)
Periode : januari 2002 - april 2003
• Verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de afdeling (25 FTE).
• Wekelijkse rapportages.
• De verkoop van delen van de debiteurenportefeuille aan een externe partij.
• Als lid van met MT medeverantwoordelijk voor de herinrichting van de businessunit Zakelijke Markt. Tevens verantwoordelijk voor de begeleiding van dit veranderingstraject.

Glotel B.V. ( European Credit and Billing Manager)
Periode : juni 2001 - december 2001
• Verantwoordelijk voor het debiteurenbeleid en facturatie binnen Nederland, België en Duitsland.
• Het bezoeken van klanten ( internationaal) bij disputen. Onderhandelen over eventuele afkoopvoorstellen. De klanten waren beursgenoteerde ondernemingen in de telecom branche.
• Een advies uitgebracht hoe het debiteurenbeleid structureel te verbeteren en de implementatie hiervan.

Travel Unie Internationaal N.V. ( Supervisor Debiteuren Touroperating)
Periode : maart 2001 - juni 2001
• Het aansturen van de afdeling (8 FTE). Verantwoordelijk voor de dagelijkse en operationele werkzaamheden op de afdeling. Coachen van de medewerkers.

Cargo Service Center B.V. ( Hoofd Debiteurenadministratie en facturatie)
Periode : november 2000 - februari 2001
• Terugbrengen van het uitstaande debiteurensaldo.
• Verantwoordelijk voor de managementrapportage.

AEX N.V. (Hoofd debiteuradministratie)
Periode : juli 2000 - juli 2000
• Het uitvoeren van een Credit management audit. Verbeteringen implementeren binnen de organisatie met betrekking tot het debiteurenbeheer.

NCR BV (Credit Manager)
Periode : maart 2000 - juni 2000
• Vervangen van de Credit Manager Nederland wegens ziekte.

Meijers Assurantieen B.V. (Consultant Credit Management)
Periode : februari 2000 - februari 2000
• Het uitvoeren van een Credit management audit. Verbeteringen implementeren binnen de organisatie.

Johnson Control Intergrated Facility Management (Project administrator)
Periode : januari 2000 - februari 2000
• Het analysen van de opbrengstverantwoording van de afgelopen vijf boekjaren. Een advies uitbrengen tot mogelijke verbeteringen.

1998 – 1999 Rexam Graphics B.V. __________________________________
Credit en Billing Manager EMEA

• Verantwoordelijk voor het Credit Management beleid binnen Europa, Afrika en het Midden-Oosten.
• Het analyseren en beoordelen van financiële gegevens van distributeurs en, aan de hand hiervan, eventuele onderhandelingen voeren met de distributeurs ten aanzien van zekerheden en betalingstermijnen.
• Zorgdragen voor een optimale treasury en valutabeheer.
• Het aansturen van de afdeling Customer Service en een administratief medewerker.


1997 – 1998 Geveke Electronics B.V. ________________________________
Credit Controller

• Verantwoordelijk voor de kredietcontrole van prospects en bestaande klanten, het debiteurensaldo, het incassobeleid en de afwikkeling van surseances en faillissementen.
• Het onderhouden van nauwe contacten met de commerciële binnen - en buitendienst, het distributiecentrum en de klanten.

1996 – 1997 Sykes Enterprises Inc. __________________________________
Financieel Manager

• Het verzorgen van de gehele financiële administratie en inkoop.
• Verantwoordelijk voor de management rapportage.
• Als onderdeel van het managementteam een bijdrage leveren aan de optimalisering van het bedrijfsbeleid.
• Een coördinerende en controlerende functie met betrekking tot de voortgang van besluiten, procedures etc.

1994 – 1996 Deurwaarderskantoor Van der Hoeden & Mulder __________
Accountmanager

• Het onderhouden van contacten met de cliënt. Dit waren voornamelijk grote financiële instellingen en lease maatschappijen.
• Het verstrekken van juridische adviezen.
• Verantwoordelijk voor de voortgang van incasso activiteiten op de afdeling.
• Het zelfstandig uitvoeren van gerechtelijke procedures met de daarbij behorende processtukken.

1992 – 1994 I.D.M. bank N.V. / Antera Incasso B.V. _________________
Medewerker Kredietbewaking

• Het zelfstandig uitvoeren van schriftelijk en telefonische incasso activiteiten.
• Het voeren van onderhandelingen met curatoren, advocaten en kredietbanken.
• Mede verantwoordelijk voor het uitwinnen van lease- en huurkoop objecten.

1990 – 1992 Gadral International B.V. _____________________________
Directeur / Eigenaar

• Een eigen im- en export onderneming welke zich specifiek toelegde op de voormalige Sovjet- Unie.


1989 – 1990 Unisys Nederland N.V. _______________________________
Supervisor Marketing Accounting

• Het direct aansturen van vijf medewerkers. Daartoe behoorde het motiveren, beoordelen en instrueren van deze medewerkers, die zich voornamelijk bezighielden met de orderverwerking en facturatie. Bevorderen van de groepsgeest.
• Zelfstandig de maandelijkse rapportage verzorgen voor de divisieleiding met betrekking tot de omzet en kostprijs gegevens.


1984 – 1986 KPMG ___________________________________________
Assistent Accountant

• In teamverband controleren van jaarrekeningen bij voornamelijk handelsbedrijven en kleine financiële instellingen.

Opleiding interimmanager

2009 Hoger Management NCOI
1989 Propedeuse Economie (deels behaald)
1986 Propedeuse NIVRA
1984 VWOCURSUSSEN EN OVERIGE OPLEIDINGEN

Recht voor de Rechtspraktijk
Telefonisch en schriftelijk debiteurenbeheer
Letter of Credit in de praktijk
Commercieel Credit Management
NLP Trainen, opleiden en presenteren

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here