Flex Manager
21220 interim professionals
21220 professionals

 Select

Find similar resumes

directeur / verandermanager consultant

directeur / verandermanager consultant

Werkervaring interimmanager

Als Interim Manager

2007 ROC Zeeland
Functie: Directeur Onderwijscluster ICT en Elektro
Resultaten:
- Organisatie op een lijn.
- Visie op onderwijs ICT en Elektro.
- Strategisch personeelsbeleid

2006 Gemeente Haarlem
Functie: Kwartiermaker Bedrijfsbureau Subsidies
Resultaten:
- Bedrijfsmatige beheersing van processen rondom subsidiering, incl. juridische en financiele control.
- Opstart van staande organisatie.

2006 Gemeentearchief Rotterdam
Functie: Projectleider webontwikkeling
Resultaten:
- Implementatie nieuwe website op basis van Open Source CMS
- Opzet beheersorganisatie

2006 Gemeente Velsen
Functie: Managementconsultant
Resultaten:
- Cultuuromslag inzake rollen en verantwoordelijkheden management
- Opzet P&C systematiek

2005 Gemeente Alkmaar
Functie: Manager Facilitaire Bedrijfsvoering
Resultaten:
- Introductie SLA en BSC
- Professionalisering van de inkoop, met een volume van ruim € 80 miljoen per jaar.
- Verbetering van werkhouding en cultuur

2004 Humanitas
Functie: Directeur Bedrijfsvoering
Resultaten:
- Oplossing automatiseringsknelpunten: Serverinstabiliteit; Wan-stroomlijning; Centralisatie en Migratie belangrijkste bedrijfsapplicaties.
- Opzet nieuw stelsel van afdelings- en districtsfinanciering
- Opzet dienstenovereenkomst (SLA) met Humanistisch Verbond

2004 OpenHubs
Functie: Projectleider
Resultaten:
- Haalbaarheidsonderzoek van een grootschalige publieke internettoepassing
- Voorbereiding implementatie van een grootschalige publieke internettoepassing

2003 Gemeente Gennep
Functie: Interim Hoofd Stad & Land
Resultaten:
- Kanteling van de organisatie van product naar klantgericht
- Stroomlijnen bedrijfsvoering

2003 Gemeente Gennep
Functie: Kwartiermaker Financiën
Resultaten:
- Selectie en implementatie nieuw financieel systeem
- Opstarten programma begroting
- Cultuurverandering gericht op dienstverlening en klantgerichtheid

Heel 2002 ROC Zadkine, Rotterdam
Functie: Directeur a.i. Opleidingencentrum Elektrotechniek & ICT
Resultaten:
- De rijksbijdragen op basis van de deelnemers administratie zijn veilig gesteld
- Een zelfstandig ICT college ontwikkeld
- Een gedragen visie op het technisch onderwijs
- Het ongediplomeerd schoolverlaten teruggedrongen met 10%

2001 - 2002 Gemeente Wageningen
Functie: Projectleider Bestuurlijke Informatievoorziening a.i.
Resultaten:
- Plan van aanpak verbetering bedrijfsvoering
- Voorbereiding op de Euro

2000 Horizon College, ROC te Heilo met 20.000 leerlingen
Functie: Directeur a.i. Financieel Economische Zaken
Resultaten:
- Reorganisatie van de financiële functie
- Verbeteren van de bestuurlijke informatievoorziening

1999 - 2000 Gemeente Leiden, Dienst Cultuur & Educatie (bevat 8 instellingen)
Functie: Dienstcontroller a.i.
Resultaten:
- Achterstallige onderwijs doorvergoeding geregeld
- Het opzetten en verbeteren van het Planning & Control instrumentarium
- Het op orde krijgen van de bedrijfsvoering van de dienst

1998 - 1999 CVO, Rotterdam (Scholenvereniging met 18.000 leerlingen)
Functie: Projectleider a.i. Y2K (millennium overgang)
Resultaten:
- Na vastgelopen interne voorbereiding, de organisatie binnen 7 maanden Y2K bestendig maken. Selectie en implementatie van Hardware, Netware en van een centraal financieel pakket
- Begeleiden van de introductie van Planning & Control

1997 Gemeente Den Bosch
Functie: Informatiemanager a.i.
Resultaten:
- Professionalisering beheersorganisatie (ITIL)
- Opzet financierings- en doorbelastingsmethodiek;

1996 Nederland genootschap voor Informatica
Functie: Voorzitter College van Bestuur a.i.
Resultaten:
- Vertrouwenscrisis tussen bestuur en ledenraad opgelost
- Een nieuw bestuur samengesteld
- Een raamwerk voor de verenigingsstrategie opgesteld

1996 Gemeente Hoorn, Sector Maatschappelijke Aangelegenheden
Functie: Sectorcontroller a.i.
Resultaten:
- Implementatie van het P&C instrumentarium bij de sector
- Analyse en advies betreffende informatievoorziening aan college van B&W.


Consultancy opdrachten:

2003 The Art of Meeting, Den Haag (vergader- en ontmoetingscentrum)
Functie: consultant bedrijfsvoering
- stroomlijnen interne organisatie
- ontwikkelen nieuw marketing concept
- ontwikkelen serviceproduct voor onderwijsmarkt

2001 Ministerie van Justitie, Rechtelijke Organisatie
Functie: Consultant Bestuurlijke Informatievoorziening
- Opstellen van bedrijfsplannen ten behoeve van nieuw opgerichte ICT organisatie
- Introductie INK methodiek en output gerichtheid

2001 Gemeente Wageningen
Functie: Consultant Bestuurlijke Informatievoorziening
- Analyse van het functioneren van de sector Bestuur
- Opstellen van aanbevelingen voor verbetering bedrijfsvoering

2001 Gemeente Capelle aan den IJssel
Functie: Consultant Bestuurlijke Informatievoorziening
- Procesmanagement gemeentebrede beschrijving Administratieve Organisatie
- Begeleiding interne projectleider

1998 - 1999 Gemeente Nieuw Lekkerland
Functie: Management consultant
- Begeleiden van het beschrijven van werkprocessen
- Advisering inzake de optimale organisatiestructuur

1998 - 1999 Gemeente Voorburg
Functie: Consultant Bestuurlijke Informatievoorziening
- Trainen en begeleiden van de stafmedewerker Administratieve Organisatie
- Begeleiden van de opzet en implementatie van een handboek Administratieve Organisatie

1998 Gemeente Alkmaar, Dienst Stedelijk Beheer
Functie: Consultant Bestuurlijke Informatievoorziening
- Advisering bij markt conform laten werken

1997 - 1998 LSOP (Landelijk Selectie en Opleidingscentrum van de Politie)
Functie: Consultant Bestuurlijke Informatievoorziening
- Opzetten van een Management gids
- Structureren en implementeren van Planning & Control
- Adviseren op het gebied van de Bestuurlijke Informatievoorziening


Voor 1996: gesalarieerde betrekkingen

1992 - 1995 Stadsdeel de Baarsjes, Amsterdam
Functie: Sectorhoofd Financiën
- Wegwerken van achterstanden en de implementatie van Planning & Control;
- Het verbeteren van de werkhouding en motivatie van de financiële medewerkers
- Invoering tijdregistratiesysteem;

1990 - 1992 Technische Universiteit Delft, Het Facilitair Bedrijf
Functie: Controller
- Verantwoordelijk voor de In- en Externe verslaggeving, de Administratieve Organisatie, de Interne Controle en de Automatisering;
- Opzet Administratieve Organisatie en automatisering van de Media-sector: Drukkerij, Fotografische Dienst en Audiovisueel Centrum

1986 - 1990 PTT-Telecom, Amsterdam
Functie: chef Administratief Informatiebeheer
- Het opzetten van een afdeling die de financiële informatievoorziening ten behoeve van de gehele organisatie regelt;
- Projectmatige implementatie cliënt registratie systeem.

1979 - 1986 Kweekschool voor de Handel, Amsterdam
Functie: docent bedrijfseconomische Vakken

Opleiding interimmanager

- Bedrijfseconoom, Universiteit Amsterdam.
- Lerarenopleiding Geschiedenis en Economie, Vrije Leergangen / Vrije Universiteit.
- Vakopleiding Systeemontwerp, Cap Gemini

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

- Oplossingsgerichte peoplemanager
- Creatief en Flexibel
- Branchekennis van het onderwijs en de overheid
- Verandermanagement;
- motiveren;
- creativiteit;
- analyse;
- strategie;
- integraal management

Talenkennis interimmanager

- Nederlands (moedertaal);
- Engels (2 jaar woon- & werkervaring)
- Frans (meerjarige ervaring)
- Spaans (1 jaar woon- & werkervaring)
- Duits (middelbare school)

Overig

Lid ORM: registermanager
diverse bestuursfuncties in maatschappelijke stichtingen

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here