Flex Manager
21220 interim professionals
21220 professionals

 Select

Find similar resumes

Woonconsulent

Woonconsulent

Werkervaring interimmanager

November 2008- heden
Via mijn bureau verschillende trainingen communicatie en diversiteit:
Module intercultureel Trainers opleiding UYL.
Module de geschiedenis van de Nederlandse Antillen voor het Koninklijk Instituut voor de Tropen(Amsterdam)
Activeringstraject werklozen voor DZB Leiden, gemeente Leiden
Coaching van verschillende cliënten.

Juni 2008 – november 2008 Interim opdracht Stadsdeel Zeeburg, kwartiermaker Ouder Kind Centrum. Coördinatie realisatie huisvesting (tijdelijk en definitief), opzetten casuïstiek netwerk, Jaarplan 2009 – 2010. Het stadsdeel vertegenwoordigen en haar belangen behartigen in het netwerk van de jeugd gezondheidszorg en opvoedingsondersteuning.

Oktober 2007- april 2008
Interim opdracht van ruim 5 maanden bij ZVH, Zaandam. Projectleider Anders Wonen, verantwoordelijk voor realisering van projecten zorg en wonen en bijzondere woonproducten. Onderhouden van contacten met het netwerk van verschillende zorgaanbieders.

Februari 2007– september 2007
Buurtmanagement Nederland: Interim opdracht van 6 maanden. Voor twee buurten in Amsterdam in overleg met alle betrokken partijen(corporaties, stadsdelen, politie, welzijnsinstellingen) een buurtplan ontwikkelt ten behoeve van het integrale beheer. De Buurtmanager vervult daarin de rol van procesmanager, brengt partijen bij elkaar en ondersteunt bij het ontwikkelen van een gezamenlijke visie.
Verschillende workshops/trainingen Diversiteit.


Juni 2006 – januari 2007
SINGELVESTE Interim senior woonconsulent gedurende 6 maanden Verantwoordelijk voor overlast, sociaal beheer, onrechtmatige bewoning en de participatie van bewoners. Adviseren van het management over het verder professionaliseren en vormgeven van de afdeling Beheer.
SARGAS: ontwikkelen modules e-learning cursus Woonconsulent.
Opzetten eigen onderneming. Ontwikkelen trainingen leefbaarheid en allochtonen, diversiteit en intercultureel werken.

2003 – 2005
Woningstichting Rochdale (Woningbouw corporatie) in Amsterdam
Functie: Stafmedewerker verkoop.
Taken: coördineren van het splitsing- en verkoopproces binnen de vestiging. Onderhouden van alle relevante interne en externe contacten zoals notariskantoren, makelaars, project ontwikkelaars en managers vastgoed.
Voorlichting aan huurders.Opleiding interimmanager

2007 – 2008IMC Mensontwikkeling ‘Intuïtieve Coaching’, certificaat
1987 - 1989 Voortgezette Opleiding, richting Vrouw en Management, certificaat
1977 - 1985 MO A Pedagogiek, richting onderwijskunde, diploma
1968 - 1972 NXX/K&O [HBO], diploma
1965 - 1967 MMS diploma
1960 - 1965 Mulo diploma


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Actief luisteren
Begeleiden van groepsprocessen
Resultaat gericht
Relativeren
Sociaal bewogen
Gevoel voor humor
Snel inwerken op nieuwe gebieden
Sterke commnicator schriftelijk en mondeling

Talenkennis interimmanager

Nederlands (goed )
Engels (goed)
Duits (goed)
Frans(matig)

Overig

Gespecialiseerd in Leefbaarheid en Diversiteit

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here